Vetenskapsrådet
"Det viktigaste är att aldrig sluta fråga."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Mars 2009 Nr 2

Nya pengar att tävla om...

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span> Huvudsekreterare Arne Johansson.

Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap (NT) arbetar med att ta fram en strategi för det egna området. Det omfattar både den grundläggande inställningen till ett ökat stöd till individbaserade projekt som styrs direkt av forskarna, men också konsekvenserna av förslagen i den nya forskningspropositionen.

Förändrad relation

Relationen mellan Vetenskapsrådet och lärosätena kommer att förändras med det ökade direkta basstödet till universiteten. Detta borde innebära att lärosätena tar ett större ansvar för anställningarna, åtminstone på de högre nivåerna (lektor/professor). Vi tittar även på hur vi ska förändra stödet till postdoktorer (som ökas nu i vårutlysningen), och hur vi ska hantera stöd till biträdande lektorer om denna typ av anställning kommer att ersätta forskarassistentanställningen.
 
Även konsekvenserna av stora infrastrukturinvesteringar kommer att påverka fördelningen av stöd från NT. Ja, NT-rådet har anledning att se över:

  • fördelningen av stöd på olika bidragsformer,
  • hur vi effektivare ska kunna omfördela resurser mellan olika områden för att snabbt anpassa oss till forskningstrenderna och
  • hur vi allmänt bäst samverkar med lärosätena.
 I år finns också mer pengar än någonsin i den stora utlysningen. Bland annat finns möjligheter att söka fyraåriga rambidrag inom ICT och energiområdena. Mycket energi läggs just nu hos forskningsråden, Vinnova och Energimyndigheten på att bemanna de internationella paneler som senare i vår ska bedöma ansökningarna till de strategiska forskningsområdena.
 

Spännande resultat

Att döma av de frågor och samtal vi får om detta, pågår ett febrilt arbete på lärosätena inför deadline den 16 mars. Vi kan bara hoppas att också den fortsatta processen i vår kan ske med hög kvalitet i granskningsarbetet.

Resultatet kommer att bli spännande att ta del av och kommer att ha stora effekter på det svenska universitetssystemet för ett antal år framåt.

Arne Johansson
Huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknik

Datum: 2009-03-02
Skriv ut
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.