Vetenskapsrådet
"Det viktigaste är att aldrig sluta fråga."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Mars 2009 Nr 2

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Så ökar vi intresset för matematik!

<span class="bldtextfoto">Foto: Lena Persson</span>Matematikprofessorn Lars-Erik Persson fick 2008 Ångpanneföreningens pris för sina insatser att sprida kunskap om matematik.

DEBATT
I TV-programmet SKOLFRONTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster var det nyligen en debatt med rubriken "Sorgebarnet matematik", där jag själv deltog. Den negativa rubriken syftade på att den TIMSSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster-rapport, som just publicerats, visat att svenska elever i årskurs 4 och årskurs 8 ytterligare halkat efter i en internationell jämförelse. Dessutom finns det en annan ny undersökning från Europeiska kommissionen som visar  att svenska ungdomar hör till de mest negativa inom EU när det gäller matematik (och även naturvetenskap), Tentakel Nr 1 2009länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Behöver det fortsätta på detta sätt? Nej, menar jag bestämt. Med denna artikel vill jag lyfta fram några saker som jag tror kan användas nu när det skall satsas (bland annat från regeringen) för att vända denna negativa trend.
 
  • Väck nyfikenheten
Jag menar att nyckeln till att få fler ungdomar intresserade av matematik är att genom hela skolgången väcka deras nyfikenhet och lust att lära sig. Exempelvis anser jag att ensamräknandet måste ersättas, eller i varje fall kompletteras med, mer kreativa moment, till exempel genomgångar av läraren, diskussioner om problemlösning, utnyttjande av kompletterande material, inspirationsföreläsningar, ibland alternativa undervisningsformer, etc. Det finns många goda exempel där detta gjorts med stor framgång. Lyft fram dessa och uppmuntra och underlätta för andra att vidareutveckla sin undervisning i denna riktning. Vi har ju fem sinnen, utnyttja detta även i matematikundervisningen och vi får garanterat fler ungdomar intresserade av vårt fantastiska ämne!

 

  • Anställ behöriga lärare
För att få fler elever intresserade och nyfikna behövs det väl utbildade lärare, som själva är intresserade. Det finns många sådana i vårt skolsystem men tyvärr även allt för många undantag. Statskontoret gjorde nyligen en undersökning, som bland annat visar att endast 64 procent av lärarna som undervisar i årskurs 1-5 har både lärarexamen för dessa årskurser och utbildning i ämnet matematik (minst 10 poäng). Motsvarande siffror för årskurs 6-9 och gymnasiet är 40 procent respektive 35 procent. Mycket alarmerande siffror tycker jag och det är solklart att det måste göras mycket stora insatser både beträffande lärarutbildning och lärarfortbildning
  
  • Kommunerna måste prioritera utbildning för lärarna

Jag vill starkt betona att det finns många mycket goda förslag i matematikdelegationens betänkande från 2004 som ännu inte genomförts. I vissa fall har intentionerna till och med motarbetats. Beträffande vikten av lärarnas ämnesmässiga kompetens, så konstaterades till exempel följande i Statskontorets rapport: "De flesta grundskolerektorer som Statskontoret har talat med, prioriterar generellt sett lärarnas pedagogiska kompetens". Ett annat uttalande finner man på sidan 52 i Högskoleverkets rapport 2009:1 Rlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: "Varken kontinuerlig fortbildning eller behörighet för obehöriga lärare tas upp som allmänt högprioriterade områden av kommunerna. Det finns inte alltid förståelse på den kommunala nivån för lärares önskemål om ämnesmässig kompetensutveckling."
Det är bedrövligt och ett missförhållande som måste åtgärdas kraftfullt
 

  • Inför en "inspirationskurs"
Jag anser att som komplement till den ämnesmässiga delen i lärarutbildningen skall kandidaterna läsa en nykomponerad kurs som bland annat ger dem en arsenal av inspirerande exempel att utnyttja i undervisningen och även gentemot övriga kollegor och det omgivande samhället. Denna kurs skall även erbjudas som fortbildningskurs för matematiklärare och andra.

 

  • Anställ doktorer och matematikambassadörer
Det finns mycket få lektorer i matematik i det svenska gymnasiesystemet (färre än tio totalt). Det borde åtgärdas direkt. Varje gymnasium, eller i varje fall region, borde anställa en lektor med doktors- eller licentiatgrad. Denna åtgärd borde kompletteras med att en "matematikambassadör" utses i varje region med motsvarande ansvar för förskola och grundskola. De skall ges speciell tid och status att verka som mentor och inspirera sina kollegor, organisera lokal fortbildning etc.
   
Universiteten har en viktig roll att hjälpa till med den stora ämnesmässiga fortbildning som jag anser behövs. Även den forskning inom matematik och lärande som bedrivs vid flera universitet bör givetvis utnyttjas för konkreta insatser.

Fotnot: Läs Statskontorets rapport Lärares utbildning ochlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
undervisning i skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lars-Erik Persson
Professor i matematik, Luleå tekniska universitet

Datum: 2009-03-02
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.