Vetenskapsrådet
"Det viktigaste är att aldrig sluta fråga."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Mars 2009 Nr 2

<span class="bldtextfoto">Foto: Eva Barkeman</span>Björgvin Hjörvarsson har koll på atomernas växelverkan.

<span class="bldtextfoto">Foto: Eva Barkeman</span>Björgvin Hjörvarsson är stolt över nya reflektometern super-ADAM som växer fram på ILL.

Björgvin bygger prestigeinstrument på ILL

Uppsalaprofessorn Björgvin Hjörvarsson och hans kollegor bygger en ny reflektometer till neutronkällan ILL i Grenoble.
– Super-ADAM öppnar nya dörrar för svenska forskare, säger han.
Vid neutronkällan ILL finns 40 parallella instrumentstationer, som alla modererar och använder neutronstrålen på sitt eget sätt för att studera material. Ett av instrumenten heter ADAMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, och uppgraderas just nu till super-ADAMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i ett samarbete mellan svenska och tyska forskare.
 
Reflektometern ADAM använder neutronstrålen för att ge information som varken fotoner, protoner eller röntgenstrålning kan ge. Det material man vill studera läggs framför neutronstrålen som då sprids. Själva spridningen mäts i en detektor och ger indirekt information om materialets inre struktur och egenskaper.
 
– Det är så vackert... säger Björgvin Hjörvarsson, professor i materialfysik på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet, och skrattar lite åt sig själv.

Kan se växelverkan

– Men instrumentet är bara "hammaren", fortsätter han och liknar sig själv vid en snickare. Det är huset som är det intressanta...
Och "huset" är grundforskning.
Björgvin Hjörvarsson lägger in en snus och pekar på en ritning på datorskärmen.
 
– Poängen är att man inte bara kan se strukturer, utan också hur olika atomer växelverkar med varandra, till exempel när temperatur eller koncentration ändras.
 
Man får helt enkelt hjälp att förstå ett materials egenskaper och mekanismer, vilket i sin tur kan vara viktigt när man ska utveckla teknisk utrustning, som lagringsmedia till datorer, GPS:er och mobiltelefoner.
 
Själv studerar han bland annat hur magnetiska egenskaper förändras i material, beroende på hur det byggs upp, atomlager för atomlager.
 

Framgångsrikt

– ADAM har varit fantastiskt framgångsrik och genererat 120 vetenskapliga publiceringar, säger Björgvin Hjörvarsson. Med super-ADAM, som ska vara klar i höst, kan vi förändra den ingående neutronstrålen så att vi får större flexibilitet i mätningen.

Det betyder ett utökat användningsområde, till exempel för studier av biologiskt material.
– Det här öppnar nya dörrar för svenska forskare. Det finns fantastiska möjligheter, även för dem som inte har tidigare erfarenheter av neutronspridning.

– Super-ADAM är ett prestige-projekt av ILL, men eftersom det är Sverige och Tyskland som bygger instrumentet, får vi tillsammans 50 procent av användartiden...

Fotnot: Läs också artikeln 8 000 forskare kommer till Grenobleöppnas i nytt fönster.

Eva Barkeman

Datum: 2009-03-02
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.