Tentakel

ILL har koll på vinsmaken

<span class="bldtextfoto">Foto: Eva Barkeman</span>Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap besökte nyligen ILL i Grenoble.

Neutronkällan ILLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Institut Laue-Laungvin, planerades gemensamt av Frankrike och Storbritannien 1967 och stod klart 1971. (Namnet valdes för att hylla fysikerna Max von Laue (Nobelpris 1914) och Paul Langevin).
 
Kärnan är reaktortanken, där kärnreaktioner mellan uran-235 och neutroner bildar lättare isotoper och fler neutroner.
Reaktorn omges av vatten för att bromsa de högenergetiska partiklarna (20 000 km/s) till en mer hanterbar nivå, så att forskarna kan använda det intensiva neutronflödet för att studera material. Eftersom neutroner saknar elektrisk laddning kan de växelverka material utan att  förstöra det.
 
Det intensiva neutronflödet (1,5 x 1 015 neutroner per sekund och cm²) flödar med en kontinuerlig stråle i fyra 56-dagarscykler.
Det finns 40 parallella instrumentstationer, som alla modererar och använder neutronstrålen på sitt eget sätt för att studera material. (Varje instrument tar bara en del av neutronstrålen i anspråk.)
 
Förra året utförde 1 280 forskare från 36 länder 744 experiment vid ILL, vilket resulterade i 600 vetenskapliga publiceringar.
 
Projekten handlar om så vitt skilda saker som hur ämnet tannin i röda druvor påverkar smaken på vin, hur nanopartiklar kan inkorporeras i bildäck för att förstärka väggreppet och hur man ska förklara mörk massa i universum.

ILL har 480 anställda, varav 70 forskare och ett 20-tal doktorander.

Neutronkällan drivs av 11 länder, däribland Sverige, även om Frankrike står för majoriteten (67 procent) av budgeten på 80 miljoner euro.


Datum: 2009-03-02
Skriv ut