Tentakel

På ESRF cyklar forskarna runt

<span class="bldtextfoto">Eva Barkeman: fotograf</span>Sine Larsen, vetenskaplig chef på ESRF, visar anläggningen för Johan Håstad, Sven Stafström och Arne Johansson i Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap.

<span class="bldtextfoto">Foto: Denis Morel</span>ESRF är en synkrotronljuskälla där en elektronstråle utsänder röntgenstrålning, som används för att studera material.

<span class="bldtextfoto">Foto: Eva Barkeman</span>Modellen visar hur strålen leds ut ur ESRF-ringen till olika experimentstationer.

Vid Synkrotronljuskällan ESRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster European Synkrotron Radiation Facility) i Grenoble arbetar fysiker sida vid sida med kemister, materialvetare, biologer, medicinare, geofysiker och arkeologer från över 30 länder.

Anläggningen har en 844 meter lång acceleratorring där elektroner med extremt hög energi accelereras. Med hjälp av olika magneter hålls elektronstrålen på plats och utsänder en mycket intensiv tunn röntgenstråle, tusen miljarder gånger starkare än röntgensstrålarna på ett sjukhus.

48 stationer

Runt ringen finns 48 parallella experimentstationer, så kallade "beamlines", där man skräddarsyr röntgenstrålen för olika experiment. Där kan man studera allt från snabba biologiska reaktioner till att åldersbestämma tänder från neandertalare.

– Det är svårt att förklara vad vi gör, för vi gör så mycket olika saker, skrattar danska Sine Larsen, forskningschef på ESRF, och visar runt i ringen där forskarna cyklar mellan stationerna.

6 000 forskare

ESRF började byggas 1988 och stod klar 1994. Idag är 18 länder med och finansierar anläggningen som har 600 anställda. Varje år kommer omkring 6 000 forskare till synkrotronljusanläggningen för att köra experiment under i snitt tre dagars stråltid, vilket resulterar i 1 500 vetenskapliga publikationer.

Den årliga budgeten är på 80 miljoner euro, varav de nordiska länderna (genom konsortiet Nordsynclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) står för 4 procent.


Datum: 2009-03-02
Skriv ut