Vetenskapsrådet
"Det viktigaste är att aldrig sluta fråga."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Mars 2009 Nr 2
I franska Grenoble ligger neutronforskningsanläggningen ILL, synkrotronljusanläggningen ESRF och det molekylärbiologiska laboratoriet EMBL i stort sett vägg i vägg.
Det är en mycket stark forskningsregion – precis som Öresundsregionen blir om Lund får spallationskällan ESS.
Tentakel har besökt Grenoble.
Foto: Eva BarkemanBjörgvin Hjörvarsson har koll på atomernas växelverkan.
Uppsalaprofessorn Björgvin Hjörvarsson och hans kollegor bygger en ny reflektometer till neutronkällan ILL i Grenoble.
– Super-ADAM öppnar nya dörrar för svenska forskare, säger han.
I slutet av februari öppnade Vetenskapsrådets stora utlysning av forskningsstöd.
Det är en omfattande utlysning, både vad gäller tillgängliga medel och särskilda satsningar.
I väntan på en oberoende instans för att hantera forskningsfusk, har Vetenskapsrådet återuppväckt sin oredlighetsgrupp.
Tre nya ärenden kom in direkt.
Foto: Maria BerghofBirgitta Svenningsson är ny rådsforskare.
Det kan vara svårt att rycka upp familjen för ett år utomlands som postdoktor. För lundafysikern Birgitta Svenningsson blev lösningen att pendla till Köpenhamn.
Nu har hon fått anställning som rådsforskare inom området atmosfäriska aerosoler i klimatsystem, finansierad av Vetenskapsrådet.
Lärosätena ska äga sina egna lokaler. Det föreslår Daniel Tarschys i utredningen om högskolornas självständighet som redovisades strax före jul. Ägarskiftet skulle lösa flera problem, men förslaget möts ändå av en viss skepsis.
Nu är det dags att söka medel från ERC. Sista ansökningsdagen inom naturvetenskap och teknikvetenskap är den 25 mars.
Läs panelledamoten Klas Kärres tips för en bra ansökan.
Foto: Grant HobsonSer du stjärnan i det blå?
ASTRONOMIÅRET
Vintermörkret är perfekt för "starspotting".
Tentakel bad astronomen Johan Warell, vid Uppsala Observatorium, om en tur på stjärnhimlen i mars.
Skriv ut stjärnkartan och ta med ut i natten!
Ett forskarlag från Sverige och Sydafrika har kommit en bit på väg när det gäller att tillverka bröd från nya sädesslag.
Swedish Research Links, som har möjliggjort projektet, har tioårsjubileum i år.
Årets utlysning öppnar i mars.
De fyra Berzelii Centran som startades 2006 har utvärderats under hösten.
– De har kommit igång väldigt bra, men alla har något de kan förbättra, säger Erik Litborn, Vinnova, programledare för utvärderingen.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.