Tentakel

Svenska toppforskare invalda i EMBO

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span>Camilla Sjögren, som nyligen fick forskningsmedel från ERC, har valts in i EMBO.

Två svenska toppforskare, Camilla Sjögren och Leif Andersson, har valts in i EMBOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, en samarbetsorganisation till EMBLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grattis, Camilla Sjögren, forskare vid Karolinska institutet som studerar hur arvsanlag hålls stabila, bland annat genom att undersöka molekylära mekanismer bakom reparation av kromosomer.

– Tack! Det innebär ett erkännande av min forskning på internationell nivå då jag röstas in av tidigare medlemmar i EMBO (Europeiska molekylärbiologiska organisationen).

Vad kommer du att göra och under hur lång tid?
– EMBO-medlemskapet är på livstid. Som medlem får man nominera nya medlemmar, föreslå konferenser och workshops, delta i utvärderingar av ansökningar skickade till EMBO med mera.

Vad hoppas du kunna tillföra?
– Min kunskap och mitt engagemang.

Hur ser annars din tillvaro ut som forskare just nu?  
– Efter ett skörderikt men ganska turbulent år, med nyanställningar och omorganisation av min forskargrupp, är vi just nu inne i en väldigt rolig, forskningsintensiv fas. Idéer och modeller bollas fram och tillbaka, pipetter och vattenbad går varma.

– En del av vår forskning har tagit en oväntad vändning och vi analyserar nu hur cellen löser de topologiska problem som uppstår när det dubbelsträngade DNA:t i en kromosom ska kopieras inför celldelningen. Då vi hittills har fokuserat på kromosomreparation och -fördelning under celldelningen gör detta att vi angriper ännu en viktig aspekt av genomisk stabilitet. Väldigt spännande och utmanande!

Eva Högström

Fotnot: 51 svenskar är invalda i EMBO. Härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du alla som är medlemmar.


Datum: 2009-02-03
Skriv ut