Tentakel

De 20 strategiska forskningsområdena

De 20 strategiska områdena i den gemensamma utlysningen i forskningspropositionen är:
  • Energi, Hållbart nyttjande av naturresurser, Effekter på naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald, Klimatmodeller, Havsmiljöforskning, Molekylär biovetenskap, Stamceller och regenerativ medicin, Diabetes, Neurovetenskap, inklusive hjärnans och nervsystemets sjukdomar, Epidemiologi, Cancer, Vårdforskning, Nanovetenskap och nanoteknik, E-vetenskap, Materialvetenskap, inklusive funktionella material, Produktionsteknik, IT och mobil kommunikation, inklusive framtida lösningar för kommunikation och ledningssystem, Transportforskning, Säkerhet och krisberedskap, Politiskt viktiga geografiska regioner.

Övriga fyra områden i forskningspropostionen är:

  • Förutsättningar för tillväxt, Psykiatri, Flyg och Rymdforskning. Dessa kommer att utlysas av den aktuella finansiären senare.

Datum: 2009-02-03
Skriv ut