Vetenskapsrådet
"Vår herre har skapat nötterna, men han har inte knäckt dem."
- Johann Wolfgang von Goethe
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2009 Nr 1

Dags söka medel till strategiska områden

Från och med i mitten av februari kan lärosätena söka medel till strategiska forskningsområden. Utlysningen för 20 av de 24 områdena har öppnat, en utlysning gemensam för Vetenskapsrådet, Formas, FAS, Energimyndigheten och VINNOVA.
I propositionen Ett lyft för forskning och innovation som kom i oktober 2008 föreslog regeringen ett ökat stöd till 24 strategiska forskningsområden under perioden 2009-2012. Förslaget innebär en nivåhöjning med drygt 1,3 miljarder för landets lärosäten.
 
Med de nya medlen, som endast rektor kan söka, ska lärosätet bygga upp forskning inom det strategiska området på högsta internationella nivå. Det tillsammans med att forskningen ska bidra till att tillgodose stora samhällsbehov och lösa viktiga problem i samhället är ett tydligt krav från regeringen sida. Tanken är även att det strategiska området ska kunna bli en av lärosätets viktigaste profiler.

Av de 24 områdena utlyses nu 20 områdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster gemensamt av Vetenskapsrådet, Formas, FAS, Energimyndigheten och VINNOVA.
Sista ansökningsdag är den 16 mars 2009.

De resterande fyra områden där medel har tilldelats respektive finansiär kommer att utlysas senare under 2009.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.