Vetenskapsrådet
"Vår herre har skapat nötterna, men han har inte knäckt dem."
- Johann Wolfgang von Goethe
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2009 Nr 1

NT-rådet besöker Grenoble

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span> Huvudsekreterare Arne Johansson.

Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap har just avslutat ett intensivt tvådagarsbesök i Grenoble med rådsmöte och långa studiebesök vid neutronforskningsanläggningen ILLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och synkrotronljusanläggningen ESRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diskussionerna blev långa och intressant belysande vad gäller relationen till de planerade forskningsanläggningarna ESSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och MAX IVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det gav nya perspektiv på en hel del frågeställningar, till exempel vad gäller kompetens och uppbyggnad.

Den rådande ekonomiska situationen i Europa gör det betydligt svårare att få fram ett beslut om ESS.

Under rådsmötet diskuterades också formuleringen av NT-rådets strategi där frågor kring grundforskningens ställning och vikten av individbaserade projekt kommer att betonas. Även internationella perspektiv och rådets roll när det gäller att identifiera satsningsområden och infrastrukturperspektiv, kommer att tas upp.

Arne Johansson
Huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknik

Datum: 2009-02-03
Skriv ut
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.