Tentakel

Kolla söktrycket till högskolan hösten 2008

Hösten 2008 sökte nästan 94 000 personer till högskolan. Det är en ökning med tre procent jämfört med förra hösten. En stor del av ökningen beror på att det är fler 19-åringar än tidigare som söker. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB.
Ungefär 51 000 personer utan tidigare högskolestudier blev antagna hösten 2008. Det är en ökning med två procent jämfört med förra hösten.

Störst var konkurrensen om platserna på läkarutbildningen (7 behöriga förstahandssökande per antagen) och veterinärutbildningen (6,5 förstahandssökande per antagen).
 
För första gången på flera år ökade antalet behöriga förstahandssökande till både civilingenjörsutbildningen och högskoleingenjörsutbildningen.
 
Inom naturvetenskap och matte ser det dystrare ut. På grundnivån inom fysik, kemi och matematik räckte inte antalet förstahandssökande till för att fylla alla platser.
Se tabellen nedan:
 
Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och
avancerad nivå höstterminen 2008
 
                                        FÖRSTAHANDSSÖKANDE  ANTAGNA
 
Biologi och miljövetenskap                            1 298  1 101
   Övriga program, grundnivå                               1 145    950
      Biologi och miljövetenskap, allmän utbildning     16      15
      Biologi och biokemi                                       669     502
      Miljövetenskap                                              460     434
   Övriga program, avancerad nivå                         153      151
      Biologi och biokemi                                         81      80
      Miljövetenskap                                                43      46
      Biologi och miljövetenskap, övrig/ospec             29      25

Fysik, kemi och geovetenskap                          707    710
   Övriga program, grundnivå                                 618    636
      Fysik                                                             64      69
      Kemi                                                              52     58
      Geovetenskap och naturgeografi                      273   259
      Fysik, kemi och geovetenskap, övrig/ospec      229   251
   Övriga program, avancerad nivå                            89     74
      Fysik                                                              22     16
      Kemi                                                              45     41
      Geovetenskap och naturgeografi                       22     17
 
Matematik och övrig naturvetenskap                232   246
   Övriga program, grundnivå                                 188   212
      Matematik och naturvetenskap, allmän              16    13
      Matematik                                                       90    91
      Statistik                                                          32    31
      Matematik och naturvetenskap, övrig/ospec       50    77
   Övriga program, avancerad nivå                            44    34
      Matematik                                                       28    21
      Statistik                                                          16    13
 
Källa: Statistik från SCB och Högskoleverket, sid 38-39länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Datum: 2009-02-03
Skriv ut