Vetenskapsrådet
"Vår herre har skapat nötterna, men han har inte knäckt dem."
- Johann Wolfgang von Goethe
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2009 Nr 1

Svenska ungdomar ratar naturvetenskap

<span class="bldtextfoto">Foto: European Community</span>EU:s forskningskommissionär Janez Potocnik är oroad över det låga intresset för naturvetenskap bland ungdomar i Europa.

<span class="bldtextfoto">Foto: Mälardalens högskola</span>Elvy Westlund, vars högskola lagt ner programmen i kemi och biologi, tror intresset måste stimuleras tidigt.

Svenska ungdomar hör till de mest negativa inom EU när det gäller naturvetenskap och matematik.
Mälardalens högskola har lagt ner sina utbildningsprogram i biologi, kemi och kemiteknik – på grund av för få studenter.
Mälardalens högskola har lagt ner sina utbildningsprogram i biologi, kemi och kemiteknik – på grund av för få studenter.

Svenska ungdomar hör till de mest negativa inom EU när det gäller naturvetenskap och matematik, enligt en enkätundersökning från Europeiska kommissionen.

I studien, Young People and Sciencelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, har närmare 25 000 europeiska ungdomar i åldrarna 15 till 25 år tillfrågats om sin syn på naturvetenskap. Resultatet visar på ett mycket lågt intresse för ämnesområdet.
 

Stort ointresse

I Storbritannien svarade 76 procent att de varken ville studera matematik eller tekniska ämnen. Mindre skeptiska är ungdomarna i Litauen, Spanien, Bulgarien och Portugal, där bara 28-38 procent hade svårt att tänka sig ett arbete med naturvetenskaplig inriktning.

I Sverige uppgav 73 procent att de inte var intresserade av att arbeta inom ett naturvetenskapligt yrke. 38 procent svarade att de absolut inte ville studera matematik.

Det märks på ansökningstrycket till svenska lärosäten hösten 2008. På grundnivån inom fysik, kemi och matte räckte inte antalet förstahandsökande till för att fylla platserna, enligt statistik från SCB och Högskoleverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 

Bara 4-5 studenter

– Inom biologi har vi på vissa kurser bara 4-5 studenter, berättar Elvy Westlund, vicerektor och akademichef på Mälardalens högskola.
Därför har hennes lärosäte beslutat att avveckla utbildningsprogrammen i biologi, kemi och kemiteknik. Från och med hösten 2008 görs inga nyintag på de programmen.

– Det är en väldigt dyr utbildning, med ett förfärligt underskott på studenter. Vi kan inte bedriva en sådan verksamhet.
Hon anser att den naturvetenskapliga utbildningen måste koncentreras i landet för att bli effektiv och upprätthålla den akademiska kvaliteten.
 
EU:s forskningskommissionär Janez Potocniklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är bekymrad över européernas låga intresse för att studera naturvetenskap och teknik, liksom obalansen i kön.
– Vi måste vända den här trenden, eftersom duktiga och utbildade ungdomar är EU:s största tillgång i den internationella konkurrensen, säger han i ett pressmeddelande.

Viktigt för framtiden

Samtidigt som intresset för naturvetenskap var lågt enligt enkäten, håller ungdomarna med om att området är viktigt för landets framtid. Hälften av de tillfrågade instämde helt i detta påstående och närmare 40 procent instämde något.
 
Elvy Westlunds tips för att öka ungdomars intresse att plugga naturvetenskap är att satsa resurser tidigt i åldrarna, redan på förskolenivå.
– De flesta barn har frågor om naturvetenskap. Det handlar ju om nyfikenhet – som måste stimuleras och utvecklas vidare.

Fotnot 1: Läs några svenska ungdomars syn på naturvetenskap i 5 rösteröppnas i nytt fönster.

Fotnot 2: Enligt EU-studien av ungdomarna mest intresserade av samhällsvetenskapliga och ekonomiska ämnen.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.