Tentakel

Bara fyra kemister fick toppbetyg

29 svenska forskare inom oorganisk kemi med medel från Vetenskapsrådet har utvärderats av en internationell expertpanel. Betyget är inte lysande. Två av de 29 kemisterna får näst lägsta betyget Good, och rekommenderas inte fortsatt finansiering.

Bäst betyg för sin forskning får Sven Lidin och Magnus Sandström vid Stockholms universitet, Ulf Jansson vid Uppsala universitet och Reine Wallenberg vid Lunds universitet. De får alla ett omdöme mellan Excellent och Outstanding.

Se hela tabellen nedan.

Betygen:
5 – Outstanding
4 – Excellent
3 – Very good
2 – Good
1 – Insufficient
 

FORSKARE OMDÖME
Betyg: 4-5  
Ulf Jansson, Uppsala universitet The expert panel rates his research as excellent to outstanding. Continued funding is most strongly recommended.
   
Sven Lidin, Stockholms universitet His research is rated as excellent to outstanding. Continued funding is most strongly recommended.
   
Magnus Sandström, Stockholm universitet The research is rated as excellent to outstanding. Continued funding is most strongly recommended.
   
Reine Wallenberg, Lunds universitet Wallenberg’s research is rated as excellent to outstanding by the expert panel. Continued funding is most strongly recommended.
Betyg: 4  
Lars Kloo, KTH Kloo’s research is rated as excellent by the panel and continued funding is most strongly recommended.
   
Ingmar Persson, SLU The research is rated as excellent and further funding for this research is strongly recommended.
   
Per Persson, Umeå universitet The expert panel rates Persson’s research as excellent. Continued funding is most strongly recommended.
   
Staffan Sjöberg, Umeå universitet Since he will be retiring soon, funding of a project related to this effort, which the expert panel rates as excellent, is strongly recommended.
   
Ola Wendt, Lunds universitet Wendt’s research is rated excellent and continued funding is most strongly recommended.
   
Xiaodong Zou, Stockholms universitet The expert panel rates the research as excellent. Further funding is most strongly recommended.
Betyg: 3-4  
Kristina Edström, Uppsala universitet The research is rated as very good to excellent and continued funding is most strongly recommended.
   
Sten Eriksson, Chalmers His research is rated as very good to excellent. Continued funding is strongly recommended.
   
Mikael Håkansson, Göteborgs universitet The overall quality of his research is rated as very good to excellent by the panel, which strongly recommends maintaining and extending the Swedish Research Council’s funding.
   
Lars-Gunnar Johansson, Chalmers The expert panel rates the total activity as very good to excellent. Further funding is strongly recommended.
   
Mats Johnsson, Stockholms universitet Johansson’s group is doing interesting research in Magnetism and Structural Chemistry that is rated as very good to excellent. Further funding is strongly recommended.
   
Ebbe Nordlander, Lunds universitet The overall quality of his research is rated as very good to excellent. Continued funding from the Swedish Research Council, with an increase in grant size if possible, is most strongly recommended.
   
Jan-Erik Svensson, Chalmers The research is rated as very good to excellent by the expert panel, and future funding is strongly recommended.
Betyg: 3  
Mats Boman, Uppsala universitet The work is rated very good and further funding is strongly recommended.
   
Yvonne Brandt Andersson, Uppsala universitet The research is rated as very good and continued funding is recommended.
   
Jan-Otto Carlsson, Uppsala universitet The research is rated as very good and further funding is recommended.
   
Saeid Esmaeilzadeh, Stockholms universitet The panel rates the research quality very good and strongly recommends continued funding.
   
Vadim Kessler, SLU Kessler’s research is rated very good by the panel and continued funding is strongly recommended.
   
Jan-Olle Malm, Lunds universitet The research is rated as very good. Continued funding is strongly recommended.
   
Gunnar Svensson, Stockholms universitet The research is rated very good by the panel and continued funding is strongly recommended.
   
Gunnar Westin, Uppsala universitet The quality of the research is rated very good by the panel and continued funding, if possible on a larger scale than to date, is strongly recommended.
   
Lars Öhrström, Chalmers The research is rated as very good by the panel and continued funding is strongly recommended.
Betyg: 2-3  
Zoltán Szabó, KTH The expert panel rates the research of Szabó as good to very good and recommends continued funding.
Betyg: 2  
Andreas Fischer, KTH The research is rated good. Continued independent funding is not recommended.
   
Julius Glaser, KTH The research is rated good by the panel. The plans for a proposed new project on synthesis of ultrapure Si, on the other hand, are considered less than realistic and not recommended for funding.

Datum: 2009-02-03
Skriv ut