Tentakel

De fem utvärderade svensk forskning inom oorganisk kemi

Här är de fem som satt i expertpanelen för Vetenskapsrådets utvärdering av oorganisk kemi:

Professor Kim Dunbar
Department of Chemistry, Texas A&M University, United States
 
Professor Helmer Fjellvåg
Department of Chemistry, University of Oslo, Norway
 
Professor emeritus Erik Larsen
Department of Natural Sciences, Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen, Denmark

Professor Daniel G. Nocera
Department of Chemistry, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA

Professor Jan Reedijk
Leiden Institute of Chemistry,LeidenUniversity, The Netherlands


Datum: 2009-02-03
Skriv ut