Tentakel

5 klassiska områden inom kemi

<span class="bldtextfoto">Foto: StockXpert</span>Oorganisk kemi är en av fem grenar vid de kemiska institutionerna, men står inte så högt i kurs längre.

Kemi delas ofta in i fem huvudgrenar på universiteten:

Analytisk kemi handlar om analys av prover för att ge förståelse för deras kemiska sammansättning och struktur. Analytisk kemi utvecklar också experimentella metoder som kan användas inom alla delar av kemin, utom rent teoretisk kemi.

Biokemi studerar kemin i levande organismer. Biokemi har nära kopplingar till organisk kemi, bland annat inom läkemedelskemi.

Oorganisk kemi studerar egenskaper och reaktioner hos oorganiska ämnen (icke kolbaserade ämnen). Gränsdragningen mot organisk kemi är inte fast och det finns stor överlappning, framför allt inom organometallisk kemi.

Organisk kemi är studiet av struktur, egenskaper, sammansättning och reaktioner hos kolföreningar.

Fysikalisk kemi studerar de fysikaliska grundvalarna till kemiska system och processer. Energitillstånd och förändringshastigheter är områden som studeras av fysikaliska kemister, inom bland annat kemisk termodynamik, reaktionskinetik, statistisk mekanik och spektroskopi. Fysikalisk kemi är den mest matematiktunga delen av kemin, och använder framför allt matematisk analys för att förklara och härleda ekvationer.

Källa: Wikipedia


Datum: 2009-02-03
Skriv ut