Vetenskapsrådet
"Vår herre har skapat nötterna, men han har inte knäckt dem."
- Johann Wolfgang von Goethe
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2009 Nr 1

Dystert för oorganisk kemi i Sverige

<span class="bldtextfoto">Foto: StockXpert</span>Oorganisk kemi håller på att droppa ut från universitet som eget ämne.

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span>Klicka på bilden för att läsa hela rapporten.

<span class="bldtextfoto">Foto: Chalmers</span>Oorganisk kemi låter inte tillräckligt sexigt, tror Bo Albinsson.

Oorganisk kemi är ett ämne som riskerar att försvinna i Sverige. Det menar en internationell expertpanel som utvärderat svensk forskning inom oorganisk kemi.
Bara fyra forskare fick höga betyg.
Utvärderingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster omfattar 29 forskareöppnas i nytt fönster, vid åtta universitet, som fått bidrag från Vetenskapsrådet 2003-2007 inom området.
– Panelen var väl inte helt lyrisk, säger utvärderingens rapportör Bo Albinsson, själv fysikalisk kemist vid Chalmers.
 
"Den forskning inom oorganisk kemi som stöds av Vetenskapsrådet är solid, men ligger klart efter ledande forskning i världen", skriver panelen.
 

Fyra forskare fick betyget 4,5

Visserligen fick ingen lägsta betyget Insufficient, men två KTH-forskare fick betyget Good – en 2:a.
De fyra forskareöppnas i nytt fönster som fick högst betyg låg någonstans mellan Outstanding och Excellent, ungefär 4,5.
En av dem är Sven Lidin, professor i oorganisk kemi vid Stockholms universitet.

– Rapporten är över lag välgjord och pekar på strukturella problem vi alla upplever i vår forskningsvardag. Jag kommer lindrigt undan i rapporten, men det beror på att jag sitter på ett universitet som har haft en välskött ekonomi, och gett mig goda resurser. Vi kan inte bli internationellt konkurrenskraftiga om vi måste ägna all vår tid åt diversearbete för att få ekonomin att gå ihop, säger han.

Professurer återbesätts inte


 
Oorganisk kemi är en av de fem klassiska grenarna inom kemiöppnas i nytt fönster, och handlar om egenskaper hos oorganiska ämnen, det vill säga icke-kolbaserade ämnen. Det innebär bland annat utveckling av fasta material, något som är viktigt inom energiforskning, till exempel solceller eller effektivare bränsleceller.
 
Ändå verkar ämnet oorganisk kemi vara på väg att försvinna i Sverige, tvärtemot trenden i många andra länder, vilket bekymrar expertpanelen. En orsak är att flera professurer inom oorganisk kemi inte blivit återbesatta. (Sedan den så kallade befordringsreformen 1999 tillsätter universiteten själva sina professorer.)

Låter inte sexigt

Visst finns det oorganiska kemister, men de sitter på andra professorsstolar, enligt Bo Albinsson.
– Doktorander och forskarassistenter, som bedriver den huvudsakliga forskningen, blir därmed utspridda och missar de dagliga kreativa mötesplatserna med en gemensam grupp. Så skulle aldrig ett forskningsintensivt företag göra.

– Det kan säkert spela in att det inte låter så sexigt med oorganisk kemi, säger Bo Albinsson.

Sven Lidin håller med om att allt färre idag väljer att kalla sig oorganiska kemister.
– Vårt forskningsfinansieringssystem driver utvecklingen mot närliggande områden där möjligheten till anslag är bättre. Detta har drabbat många ämnesområden, men oorganisk kemi har kanske råkat extra illa ut då vi av tradition varit grundutbildningstunga, säger han.

Projektbidragen går till lön

Den internationella expertpanelen reagerade också på att svenska forskare ofta använder projektbidragen från Vetenskapsrådet till att betala sin egen lön – eftersom lärosätena inte gör det.
– Jag hoppas att rapporten leder till en förändring, säger Bo Albinsson.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.