Vetenskapsrådet
"Vår herre har skapat nötterna, men han har inte knäckt dem."
- Johann Wolfgang von Goethe
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Februari 2009 Nr 1
Foto: NASARymden fascinerar – här galaxen NGC 1569. FN har utnämnt 2009 till internationellt astronomiår.
Finns det liv i rymden?
Vad fanns innan Big bang?
Astronomins stora frågor intresserar många – och kan locka fler unga att välja en framtid inom naturvetenskap och teknik. Det hoppas i alla fall arrangörerna bakom det internationella astronomiåret.
Astronomiåret till ära har Tentakel sammanställt astronomins största frågor, med hjälp av astronomerna Bengt Gustafsson vid Uppsala universitet och Gösta Gahm och Claes Fransson vid Stockholms universitet.
Vetenskapsrådet håller på att ta fram en bibliometriindikator för den konkurrensutsatta delen av basanslagen till lärosäten i forskningspropositionen.
– De nyare universiteten missgynnas systematiskt, säger Kerstin Norén, rektor vid Karlstad universitet.
Från och med i mitten av februari kan lärosätena söka medel till strategiska forskningsområden. Utlysningen för 20 av de 24 områdena har öppnat, en utlysning gemensam för Vetenskapsrådet, Formas, FAS, Energimyndigheten och VINNOVA.
Foto: Jan-Olof Yxell Per Delsing siktar på en kvantdator.
För tre år sedan drog forskare vid Chalmers igång ett projekt för att bygga en kvantdator. Nu har de fått ihop några av byggstenarna.
– Men det kommer att ta lång tid, 20, 30 år, innan det finns något man kan kalla dator, säger nanoforskaren Per Delsing.
Svenska ungdomar hör till de mest negativa inom EU när det gäller naturvetenskap och matematik.
Mälardalens högskola har lagt ner sina utbildningsprogram i biologi, kemi och kemiteknik – på grund av för få studenter.
Oorganisk kemi är ett ämne som riskerar att försvinna i Sverige. Det menar en internationell expertpanel som utvärderat svensk forskning inom oorganisk kemi.
Bara fyra forskare fick höga betyg.
Foto: Joël Beadouin/EMBLNydelad!
Det är en av livets mest grundläggande processer. Följ celldelningen steg för steg.
44 projekt finns bland Europas prioriterade infrastruktursatsningar de kommande åren.
Nytt på listan är bland annat den svenska radaranläggningen EISCAT.
Redan idag deltar Sverige i 15 av projekten i den uppdaterade europeiska vägvisaren från strategiforumet ESFRI.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.