Vetenskapsrådet
"Jag har inte misslyckats, jag har bara funnit 100 000 sätt som inte fungerar."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
December 2008 Nr 9

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Skapelsekonspirationen

<span class="bldtextfoto">Foto: Leopard Förlag</span>Självklar läsning för lärare och andra som vill förstå de kreationistiska missförstånden.

BOKRECENSION
Titel: Skapelsekonspirationen
Författare: Per Kornhall
Förlag: Leopard
Kreationism och intelligent design (ID) är på frammarsch i Sverige enligt flera tecken i tiden. Som framgår av Per Kornhalls avslöjande bok kommer mycket av argumentationen mot evolutionen från USA - vilket är märkligt eftersom det samtidigt är där som mycket av den främsta evolutionsforskningen görs.

Kornhall beskriver de speciella omständigheterna i USA som lett till den utbredda misstron mot evolutionen och han berättar insiktsfullt om situationen i Sverige. Han vet vad han talar om eftersom han har den ovanliga bakgrunden att vara både disputerad i molekylärgenetisk växtsystematik och före detta lärare på Livets Ords Kristna Gymnasium i Uppsala. Som väntat är orsakerna till evolutionsmotståndet helt andra än vetenskapliga.
 
Ett viktigt avslöjande under den omtalade rättegången om evolution kontra ID i skolan i Dover, Pennsylvania, var att ID i själva verket är precis samma sak som kreationism. Skillnaden är endast semantisk vilket framgick av de olika manuskriptversionerna av den bok som utgjorde startpunkten för ID – alla ord om skapelse byttes ut mot ID, i övrigt är ordalydelsen densamma.
 
Kornhalls bok är en omsorgsfull vidräkning med kreationismen som påvisar tomheten dess evolutionskritik och effektivt exponerar de pseudovetenskapliga inslagen. Icke desto mindre kunde nog Kornhall ha varit än mer uttalad i sin kritik. Exempelvis finns ytterligare exempel på direkta lögner och bluffar från både svenska och amerikanska kreationister. Inte heller sägs mycket om kreationisternas omfattande användning av "quote mining", det vill säga missvisande citat ryckta ur sina sammanhang i den vetenskapliga evolutionslitteraturen.
 
Men boken är ändå självklar läsning för lärare, journalister och riksdagsledamöter och alla andra som har intresse och ansvar för de svenska skolornas verksamhet. Och naturligtvis för forskare som vill allmänbilda sig om de kreationistiska missförstånden och strategierna.  
För ytterst handlar debatten om vad som är vetenskap eller inte.

Betyg: 4,5 Tentakler

Recensent: Dan Larhammar
Professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet. Styrelseledamot och f d ordförande i föreningen Vetenskap och Folkbildning

Datum: 2008-12-01
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.