Vetenskapsrådet
"Jag har inte misslyckats, jag har bara funnit 100 000 sätt som inte fungerar."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
December 2008 Nr 9

<span class="bldtextfoto">Foto: StockExpert</span>Norden satsar på klimatforskning.

<span class="bldtextfoto">Foto: StockExpert</span>Det nordiska toppforskningsinitivativet berör bland annat klimatförändringarnas växelverkan med glaciärer, som här vid glaciärsjön Jökulsarlon på Island med isberg från Vatnajökull.

Norden satsar på miljö och klimat  

Norden satsar på spetsforskning inom klimat, energi och miljö. Med ett gemensamt program på totalt 480 miljoner kronor under fem år, vill de nordiska länderna uppnå en ledande position på europeisk nivå inom de områdena.
Den 28 oktober stod det äntligen klart: En gemensam nordisk satsning på 480 miljoner kronor under perioden 2009-2013 till forskning inom miljöteknik och klimat. Bakom satsningen står Nordiska ministerrådet, de tre nordiska samarbetsorganisationerna Nordforsk, Nordisk innovationscenter (NICe) och Nordisk Energiforskning (NEF) samt nationella forsknings- och innovationsfinansiärer i de fem nordiska länderna.

– 480 miljoner är visserligen inte mycket om man betänker att fem länder är inblandade, men i ett nordiskt perspektiv är det en stor gemensam satsning. Viktigare är att projektet ger oss en gemensam nordisk plattform att utgå från. Med avstamp i den kan vi komplettera varandra och gemensamt föra fram forskning och innovation till en ledande europeisk nivå, säger Lena Gustafsson, vice generaldirektör vid Vinnova och ordförande för den nordiska styrgrupp som utarbetat programmet.  

Stärka Norden i EU

– Ett syfte är att utifrån denna gemensamma plattform bli en kraftfullare och mer attraktiv aktör både som partner och i arbetet att utveckla EU:s ramprogram och andra instrument. Tillsammans kan vi uppnå den kritiska massa som krävs. 

Toppforskningssatsningen är tvärdisciplinär. Fokus ligger på områden där de nordiska länderna redan är starka och där det samtidigt är möjligt att knyta forskningen till innovationer och till näringslivet.      

Den forskning som ska finansieras är indelad i sex delprogram och ska handla om: 
• Effektstudier och anpassning till klimatförändringarna.
• Klimatförändringarnas växelverkan med is, snö och glaciärer.
• Nanoteknik och energieffektivitet.
• Integrering av vindkraft i stor skala.
• Hållbar bioenergi.
• Avskiljning och lagring av koldioxid.

Öppen utlysning

En programstyrelse kommer att ha det övergripande ansvaret för hela projektet. Projektet administreras av ett sekretariat sammansatt av de tre nordiska institutionerna NordForsk, NICe och NEF.

Öppna utlysningar riktade till forskare i de nordiska länderna, med möjligt samarbete med andra aktörer, planeras i början av 2009. Paneler med internationella forskare och experter med kunskap om innovation och nyttiggörande av forskning kommer att bedöma ansökningarna.

 
Fotnot: Läs mer i nästa nummer av Vetenskapsrådets tidning Forskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som kommer veckan före jul. 

Ragnhild Romanus

Datum: 2008-12-01
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.