Tentakel

"Beviljningsgraden bör ökas"

<span class="bldtextfoto">Foto: Utbildningsdepartementet</span>Mer pengar till fler bör vara målet för forskningsfinansiärerna, skriver regeringen i sin forskningsproposition.

Läs ett utdrag ur regeringens forskningsproposition "Ett lyft för forskning och innovation"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På sidan 25-26 hittar man följande text om ökad beviljningsgrad och större projektstöd:
 
4.6.5
Ökade anslag till forskningsråden och Vinnova
Den externa finansieringen har ofta varit alltför knapp för att möjliggöra för forskarna att driva projekt utan stöd från flera finansiärer. Forskningsråden har hittills haft en stor översökning. Beviljningsgraden ligger generellt på cirka 20-25 procent och inom vissa områden runt 10 procent, vilket betyder att även många ansökningar som bedömts vara av hög internationell kvalitet inte har kunnat beviljas. Detta har lett till en fragmentisering av forskningen där alltför mycket tid har gått åt till att finna finansiärer för personal, utrustning och drift av projekt. Systemet för forskningsfinansiering behöver därför reformeras för att i större utsträckning stödja kvalitet, profilering och utveckling av nya forskningsområden. Beviljningsgraden bör ökas och projektstöden bör vara tillräckligt stora för att täcka alla kostnaderna i ett projekt. Detta blir ett sätt att öka forskningens frihet och kvalitet. Genom de ökade anslagen till universitet och högskolor respektive de strategiska forsknings-satsningarna kommer trycket på forskningsråd och Vinnova att minska när det gäller reguljära ansökningar.

Datum: 2008-12-01
Skriv ut