Vetenskapsrådet
"Jag har inte misslyckats, jag har bara funnit 100 000 sätt som inte fungerar."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
December 2008 Nr 9

Strategiska satsningar med snabba puckar

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span> Huvudsekreterare Arne Johansson.

Just nu arbetar man intensivt med utformningen av utlysningarna av de i forskningspropositionen aviserade medlen till "strategiska forskningsområden". Den stora delen (cirka 75 procent) av totalsumman 1 800 miljoner kronor (till och med 2012) ska utlysas av oss finansiärer men beslutas av regeringen. Inom de 20 aktuella områdena ska medlen ut i stora klumpar (på typiskt flera tiotal miljoner kronor per år) och övergå i basresurser (i gammal terminologi: fakultetsmedel) inom respektive lärosäte.
 
Dessutom finns medel som ska fördelas via finansiärerna inom en del av dessa och ytterligare fyra områden. Den senare typen av medel ska börja betalas ut redan under 2009. Utlysningarna av områden med mera kommer i januari 2009 och finansiärernas rekommendationer till regeringen ska levereras senast 16 juni 2009. Med strategi menas normalt något mer långsiktigt och överlagt än taktik, men här är det alltså snabba puckar som gäller.

Stor utmaning


 
Det pågår ett intensivt samarbete mellan forskningsråden, VINNOVA och Energimyndigheten för att hinna få ihop gemensamma beskrivningar så att hela satsningen kan utlysas på ett någorlunda koherent sätt. Här har också lärosätena, genom SUHF, fått en möjlighet att påverka skrivningarna. Det är en intressant process och definitivt en rejäl utmaning för oss finansiärer, men snart väntar den stora utmaningen för lärosätena och alla deras samarbetspartners för att få ihop konstellationer som kan bli trovärdiga i en ansökan om att få medel för att bygga en världsledande forskningsmiljö.
 
Samverkan med forskningsinstitut, företag och andra aktörer är något som uppmuntras i skrivningarna och nu gäller det att snabbt få till nödvändiga överenskommelser för en sådan samverkan.

En hel del "detaljer" kring utlysningarna är ännu under utformning, inte minst vad gäller de medel som ska slussas via finansiärerna, men vi ska försöka informera så tidigt som möjligt om formerna för dem.

Tuff uppgift

Jag skulle tro att kontaktsökandet mellan forskare, forskargrupper och externa samarbetspartners kommer att vara intensivt redan under december och universitetsledningarna får nu en tuff uppgift att vara den katalysator som behövs för att få fram basen utifrån vilken respektive ansökan ska utformas. Så även om helguppehållet kanske inte blir helt lugnt för de inblandade så hoppas jag att alla så småningom får ett skönt juluppehåll. Några få utvalda kan sedan få sina något försenade julklappar i form av uppdrag att bygga världsledande forskningsmiljöer. Lycka till med detta och

                    God Jul och Gott Nytt År!

Arne Johansson
Huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknik

Datum: 2008-12-01
Skriv ut
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.