Vetenskapsrådet
"Jag har inte misslyckats, jag har bara funnit 100 000 sätt som inte fungerar."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
December 2008 Nr 9

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

SVAR: Forskarna har gjort bedömningen!

<span class="bldtextfoto">Foto: Anette Andersson</span>Pär Omling är stolt över bedömningsarbetet för Linnéstödet.

DEBATT
Det som först slår mig när jag läser Olaf Svenningsens inlägg är att det verkar finnas ett missförstånd kring vilken typ av finansieringsform Linnéstödet är. Det slår mig också att peer review-systemet kanske inte längre har samma grundmurade förtroende hos alla som arbetar med forskningsfrågor.

Linnéstödet är en ny typ av finansieringsstöd. Olaf Svenningsen menar att det är ett problem att stödet till starka miljöer inte är synonymt med utfallet i vår ordinarie utlysning. Jag menar att just detta faktum visar att Linnéstöden är ett annat instrument. I artiklarna i UNTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och i Tentakellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster upprepas att man inte hittat någon negativ kritik som särskiljer ansökningarna från Uppsala universitet från de från Lunds universitet i panelernas yttranden. Detta är knappast överraskande – vi har att göra med toppansökningar utan större brister.
 

Stabil miljö med potential

Utöver vetenskaplig kvalitet – det viktigaste kriteriet för alla våra beslut – har panelen haft det grannlaga arbetet att se vilken miljö som redan finns eller kan växa fram genom ett mer långsiktigt stöd. Linnéstödet är avsett att identifiera och stärka starka miljöer, stimulera till nya upptäckter och fostra en ny generation av forskare. Viktigt är att det verkligen är en stabil miljö – inte en lös konstellation av forskare. Detta kontrollerar vi och följer upp i de återkommande utvärderingarna.

Den första bedömningen av ansökningarna gjordes av fyra internationella ämnesspecifika expertpaneler med framstående forskare. Den slutliga bedömningen gjordes av en expertgrupp bestående av ordförandena i de ämnesspecifika grupperna samt ytterligare internationella experter med särskild erfarenhet av breda mer tvärvetenskapliga satsningar.
Samtliga granskare rekryterades ur den internationella forskareliten.
Det är riktigt att motiveringarna från panelen ibland var korta, men dessa kompletterades med en kommentar från ämnespanelernas ordförande som sammanfattade vilka faktorer som panelen lagt särskild vikt vid. Denna information har alla sökande fått.

Stolt över bedömningsarbetet

Vi har gjort en granskning och selekterat fram högkvalitativa forskningsmiljöer. Nu är det upp till universiteten att bestämma hur de vill fortsätta att stötta sina frontforskare, med eller utan Linnéstöd. Om det blir någon ny utlysning av Linnéstödet är i dagsläget inte klart. Den nyss lagda propositionens prioriterade satsningar gör troligt att det inte blir en tredje omgång av Linnéstöd.  

Jag är stolt över vårt bedömningsarbete, både för projektbidragen och för Linnéstödet. Vi har en peer review-process som garanterar att varje ansökan är läst av flera forskare. Vi anlitar internationella forskare i ökande grad, har strikta jävsregler och följer våra jämställdhetsregler. Vi gör jämförande studier för att fånga upp om vår peer review avviker från andra länders.

Varje år får Vetenskapsrådet in ungefär 5 000 ansökningar. Över 500 granskare fördelade på nära 60 beredningsgrupper engageras. Självklart kan det förekomma skillnader i bedömningarnaskvalitet. Peer review-systemet ska granskas och debatteras men ännu har ingen, varken i Sverige eller internationellt, kommit på något bättre sätt att vaska fram högkvalitativ och lovande forskning.

Fotnot: Läs mer om Linnestödetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och granskningsprocessen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pär Omling
Generaldirektör, Vetenskapsrådet

Datum: 2008-12-01
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.