Tentakel

20 nya postdoktorer

Här är alla 20 som fått postdoktorsstipendium eller anställning som postdoktor i Sverige inom naturvetenskap och teknik:
 
POSTDOKTORSSTIPENDIUM

Namn                            Värdland
Malin Ah-King                 USA
Cajsa Lisa Anderson       Spanien
Jonas Björnsson             Storbritannien
Jens Carlsson                 USA
Qi Dai                            USA

Anna Edlund                   USA
Ali Ghodsi                       USA
Thomas Gosden              Australien
Caroline Isaksson            Storbritannien
Richard Johnsson            Kanada

David Rydh                     USA
Berkant Savas                USA
Andreas Wiberg              USA
Vitali Zhaunerchyk           Nederländerna

 
ANSTÄLLNING SOM POSTDOKTOR I SVERIGE

Namn                           Värdhögskola
Hans Elmlund                Göteborgs universitet
Anna Herland                 Karolinska institutet
Francesc Malet              Lunds universitet
Anna Sankari                 Lunds universitet
Olga Shilkova                 Umeå universitet
 
Hong Zhang                   Umeå universitet


Datum: 2008-12-01
Skriv ut