Vetenskapsrådet
"Jag har inte misslyckats, jag har bara funnit 100 000 sätt som inte fungerar."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
December 2008 Nr 9

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Hennes

forskning är inte esoterisk längre

Barbara Cannon är stolt över upptäckten att brun fettvävnad kommer från samma sorts celler som de som bildar muskelvävnad.

RÅDSPROFILEN
Vem är det egentligen som tar beslut om vilka som ska få forskningsmedel från Vetenskapsrådet?
I Tentakels serie Rådsprofilen, får du träffa alla ledamöter i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.
Möt Barbara Cannon.
Vilken tycker du är den viktigaste forskningspolitiska frågan?
– För mig har den viktigaste forskningspolitiska frågan under senaste åren varit resurser till grundläggande naturvetenskaplig forskning. Därför har Regeringens forskningsproposition blivit en mycket stor besvikelse, eftersom grundforskningen egentligen lämnats utan avseende, i stark kontrast till vad regeringen har framfört under utarbetandet av propositionen.
 
– Den fria naturvetenskapliga grundforskningen ryms inte inom de särskilda strategiska satsningarna, och även fördelningen av medel till högskolorna har skett på ett för den naturvetenskapliga grundforskningen mycket ofördelaktigt sätt. Det känns därför mycket tungt att representera denna grundforskning i ämnesrådet utan att ha lyckats förklara för regeringen vikten av ökade resurser till ett område som behandlats styvmoderligt under relativt lång tid. Tanken om "den oväntade nyttan" har inte fått gehör – och man kan befara att de senaste årtiondenas försummelser inom den fria grundforskningen är en bidragande orsak till den bristande innovation inom svensk industri som vi nu börjar se konsekvenserna av.
 
Vad arbetar du själv med?
– Jag har alltid arbetat med den bruna fettvävnaden. När jag började för mer än 40 år sedan var det en mycket esoterisk forskningsinriktning – men nu har det blivit helt annorlunda. Vi vet nu att aktiv brunfettvävnad finns även hos vuxna människor och kan vara av stor betydelse för t ex vår tendens att utveckla fetma (och därmed även följdsjukdomar såsom diabetes). Möjligheterna att påverka brunfettvävnadens aktivitet står nu på läkemedelsföretagens önskelista (ett typexempel på hur den fria grundforskningen kan leda till "den oväntade nyttan").

– Just nu är det mest spännande att vi har varit de första som visat att brunfettvävnad och vittfettvävnad inte alls är systervävnader (som man kan tro från namnen) men att brunfettvävnaden överraskande härstammar från samma sorts celler som de som bildar muskelvävnad – en helt oväntad ny insikt.

 
Namn: Barbara Cannon.
Roll i ämnesrådet: Ledamot.
Ålder: 62 år.
Yrke: Professor i fysiologi vid Stockholms universitet.
Bostad: Stockholm.
Familj: Make och två vuxna söner.
Intressen: Familjen, forskning och resor.

Fotnot: Möt tidigare Rådsprofiler:
Billy Fredrikssonlänk till annan webbplats
Kerstin Johannessonlänk till annan webbplats
Johan Håstadlänk till annan webbplats
Ethel Forsberglänk till annan webbplats
Ann-Christin Paullänk till annan webbplats
Svante Björcklänk till annan webbplats
Per Bengtssonlänk till annan webbplats
Yvonne Brandt Anderssonlänk till annan webbplats
Sven Stafströmlänk till annan webbplats
Håkan Wennerströmlänk till annan webbplats
Mats Erikssonlänk till annan webbplats
Eva Olssonlänk till annan webbplats
Elisabeth Sauer-Erikssonlänk till annan webbplats
Mats Olofssonöppnas i nytt fönster
Mats Viberglänk till annan webbplats
Bertil Svenssonlänk till annan webbplats
Barbro Åsmanöppnas i nytt fönster

Eva Barkeman

Datum: 2008-12-01
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.