Tentakel

Tidigare innehavare av Tage Erlanders gästprofessur

Här är de tidigare innehavarna av Tage Erlanders gästprofessur sedan starten 1982.

2008 Øystein Fischer, teknisk fysik.länk till annan webbplats
2007 John McNamara, teoretisk biologilänk till annan webbplats.
2006 Achim Richter, kärnfysiklänk till annan webbplats.
2005 Jannette Carey, kemilänk till annan webbplats.
2004 ej tillsatt.
2003 Roger Summers, zoofysiologi.
2002 Harry Kesten, matematik.
2001 Kurt Lambeck, geofysik.
2000 Vladilen Letokhov, laserspektroskopi.
1999 Barry Ninham, ytkemi.
97/98 Bruce R Levin, genetik.
96/97 William Fulton, matematik.
95/96 David R Veblen, geokemi/kristallografi.
94/95 Joseph E Green, ytfysik.
93/94 Christopher K Mathews, molekylärbiologi.
92/93 Gérard Bricogne, kristallografi.
91/92 Paul Crutzen, atmosfärkemi.
90/91 Sheldon Datz, atomfysik.
89/90 D James Morré, forskning om cellmembraner.
88/89 John E Hobbie, biogeokemiska kretslopp.
87/88 John E Fornaess, matamatisk analys.
86/87 Roald Hoffman, teoretisk kemi.
85/86 Donald T Farley, plasmafysik.
84/85 Tomàs Paces, vittringsforskning.
83/84 ej tillsatt.
82/83 Robert G Wentzel, limnologi.


Datum: 2008-12-01
Skriv ut