Tentakel

KFI blir ämnesråd och för större ansvar

KFI har i forskningspropositionen 2009-2012 fått ett mer uttalat ansvar för forskningsinfrastruktur, och uppgraderas från och med 1 januari 2010 till ett eget ämnesråd.
 
Målet för KFI har varit att skapa ekonomiskt utrymme för att genomföra prioriteringarna i Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen.

Men budgettillskottet för nästa år på 100 miljoner kronor som utlovas i propositionen motsvarar inte behoven som identifieras i guiden. För att genomföra de rekommenderade projekten krävs ett tillskott på 800 miljoner kronor. Resultatet är färre beviljade bidrag.


Datum: 2008-12-01
Skriv ut