Vetenskapsrådet
"Jag har inte misslyckats, jag har bara funnit 100 000 sätt som inte fungerar."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
December 2008 Nr 9

Färre får dela på infrastrukturpengar

<span class="bldtextfoto">Foto: KTH</span>Joachim Oberhammer får uppgradera mätutrustning på KTH.

110 miljoner kronor har delats ut till forskningsinfrastruktur.
Beviljningsgraden är lägre än förra året, som ett resultat av höstens forskningproposition.
Joachim Oberhammer och hans kollegor får dock pengar för att uppgradera mätutrustning på KTH.
Vetenskapsrådets kommitté för forskningsinfrastruktur, KFI, har delat ut drygt 110 miljoner kronor i bidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till planering och drift av infrastruktur samt bidrag till dyrbar utrustning och uppbyggnad av stora databaser över de närmaste åren.
 
Bara 32 av 172 ansökningar har fått pengar, vilket ger en beviljningsgrad på 19 procent. Det är lägre än förra årets 29 procent och är en direkt konsekvens av den nyss lagda forskningspropositionen.

Prioritera större infrastrukturprojekt

– Vi har tolkat skrivningarna i propositionen så att KFI:s funktion i framtiden är att prioritera större infrastrukturprojekt som kan nyttjas på nationell nivå och att universiteten får ta finansieringsansvaret för egen utrustning, säger Lars Börjesson, huvudsekreterare vid KFI.

Ett av bidragen till så kallad dyrbar utrustning på nationell nivå går till en grupp forskare verksamma vid KTH inom fälten fotonik, spinntronik, radiofrekvens (RF)-, mikrovågs-, och RF MEMS-teknik. Pengarna ska de använda till att uppgradera KTH:s mätutrustning för mikrovågsteknik med tillämpningar inom trådlös kommunikation, fotonik och radar sensorteknik.
 
– Många telekommunikations- och andra RF-tillämpningar kräver hela tiden högre och högre frekvenser. För att kunna forska på framtida tekniktillämpningar måste universiteten ligga före utvecklingen. Därför behöver vi verktyg som klarar högre frekvensområden, säger Joachim Oberhammer som står bakom ansökan.

Forskarna slipper resa

Verktygen som ska uppgraderas är en nätverksanalysator till 110 GHz, en semiautomatisk probstation för att kunna montera nätverksanalysatorn för studier av millimetervågor, och en spektrumanalysator med låg bruströskel för mätning upp till 67 GHz, inklusive externa blandare upp till 100 GHz.
 
– Med de här uppgraderingarna slipper forskare vid KTH att resa till Helsingfors eller Chalmers för att göra mikrovågsmätningar som de i dagsläget måste göra. Istället kommer KTH att få en utrustning som har ett unikt frekvensomfång och prestanda i förhållande till andra svenska universitet, säger Joachim Oberhammer.
Utrustningen ska upphandlas och med leveranstider inräknade så kommer systemet förhoppningsvis vara uppgraderat och i gång i maj 2009.

 
Fotnot: De forskare som får medel tillsammans med Joachim Oberhammer är Johan Åkerman, Urban Westergren, Gunnar Malm, och Mohammed Ismail, alla verksamma vid Skolan för informations och kommunikationstekniklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, KTH.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.