Tentakel

De tio fick mest pengar

Här är de tio som fick mest pengar av Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap i årets stora ansökningsomgång. Beloppet som anges är den totala summan som forskarna får över de kommande tre åren.

Det höga beloppet betyder inte nödvändigtvis att personen är den allra högst rankade av dem som fick pengar, utan har med projektets natur att göra. Vissa experiment är helt enkelt dyrare att genomföra än andra.

 
1) Bertil Halle, Lunds universitet. 4,8 miljoner
Fysikalisk-kemiska studier av biomolekylers växelverkan och dynamik.

2) Torsten Åkesson, Lunds universitet. 4,55 miljoner
ATLAS vid CERN.

3) Erik G Larsson, Linköpings universitet. 4,5 miljoner
Statistisk signalbehandling för kommunikationsmottagare.

4) Torben Christensen, Lunds universitet. 4,32 miljoner
Att förstå metan- och permafrostfrågan.

5) Ove Axner, Umeå universitet. 4,2 miljoner (i två olika beredningsgrupper)

  • Utveckling av nya laserbaserade spektroskopiska tekniker för ultrakänslig detection av molekyler i gasfas.
  • Studier av Bakteriella Organeller och Adhesionsmekanismer på Enskild Bakteriell Cellnivå medelst Kraftmätande Optisk Pincett.

6) Lars Arneborg, Göteborgs universitet. 4,05 miljoner
Hydrauliska språng i kontinuerligt skiktade geofysiska flöden.

7) Mathias Uhlén, KTH. 3,9 miljoner
Studier av människans proteiner med affinitetsproteomik

Torleif Härd, Göteborgs universitet. 3,9 miljoner
Protein engineering och Alzheimers sjukdom: utveckling av nya verktyg för forskning och terapi.

8) Andreas Jakobsson, Lunds tekniska högskola. 3,8 miljoner
Detektion av sprängämnen och narkotika med hjälp av spektroskopiska tekniker.

9) Birgitta Svenningsson, Lunds universitet. 3,56 miljoner
Aerosolpartiklar, moln och klimat: hur kan ytspänningsdata användas?

10) Caroline Leck, Stockholms universitet. 3,51 miljoner
Betydelsen av biologiskt genererade aersolpartiklar, i ytfilmen mellan isflaken, för förekomsten av moln norr om iskanten i Arktis.

 
Fotnot: I beloppet ingår omkostnadspålägg på 35 procent, så kallad overhead, för att täcka universitetets administrationskostnader.


Datum: 2008-12-01
Skriv ut