Vetenskapsrådet
"Jag har inte misslyckats, jag har bara funnit 100 000 sätt som inte fungerar."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
December 2008 Nr 9

Avtal för ökad frihet på universiteten

<span class="bldtextfoto">Foto: Mikael Lundgren</span>Daniel Tarschys vill ge universiteten större frihet.

Ett avtal mellan staten och lärosätena ska förena motstridiga önskemål i högskolevärlden. Högskolorna får ökad frihet, samtidigt som finansiären staten behåller kontroll. Den 8 december lämnade autonomiutredningen fram sitt förslag.
– Målet är ökad frihet för lärosätena, säger utredaren Daniel Tarchys.
Men samtidigt som de ska få ökad frihet, måste staten ha en viss kontroll. Finansieringen ska också i fortsättningen vara offentlig. Hans uppdrag är att föreslå hur båda målen kan tillgodoses.
– Det är en avvägning, man måste rättfärdiga att staten finansierar lärosätena, säger han.

"Överenskommelser i stället för order"

Förslaget är därför att staten och lärosätet skriver ett avtal.
– Det är en symbolisk poäng med det, överenskommelser i stället för order.
Den viktiga konsekvensen är att lärosätet, inte staten, blir en juridisk person. Och som sådan får det äga och förvalta tillgångar, bilda bolag, sluta avtal med lärosäten i andra länder, jobba med student- och forskarbostäder, med mera.
Dessutom hamnar eventuella donationer hos lärosätena, inte hos staten.
 
Utredningen har också tittat på ansvar för tillsyn och kvalitetssäkring, arbetsgivar- och personalpolitik och mycket mera. Offentlighetsprincipen blir kvar. Läs mer i rapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som han lämnade till regeringen den 8 december 2008.
 

Kräver brett stöd

Autonomi för lärosäten är ingen isolerad svensk idé. Liknande reformer pågår i Tyskland, Frankrike, Österrike, Finland och Danmark.
När och om förändringarna införs i Sverige måste det finnas en bred uppslutning bakom i riksdagen, menar Daniel Tarchys.
– Det här är ingen reform som ska genomdrivas med knapp majoritet och rivas upp efter ett val.
Hans uppfattning är att det finns ett allmänt politisk stöd för reformriktningen, liksom det finns en bred uppslutning bland lärosätena. Sveriges universitets- och högskoleförbund har drivit frågan länge.

Bättre för forskaren

För den enskilda forskaren får förslaget indirekt betydelse. Förhoppningen är att den akademiska friheten ska öka och det ska bli enklare att få bidrag via privata donationer. Forskare och lärare ska liksom studenter ha inflytande, till exempel när det gäller vem som blir rektor och vilka som sitter i lärosätets styrelse.
– Målet med detta är ju att det ska bli bättre för den enskilde forskaren, säger Daniel Tarschys, själv professor i statvetenskap vid Stockholms universitet.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.