Vetenskapsrådet
"Jag har inte misslyckats, jag har bara funnit 100 000 sätt som inte fungerar."
- Albert Einstein
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
December 2008 Nr 9
Årets stora ansökningsomgång från Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap är avgjord.
Lundaprofessorn Bertil Halle fick högsta vinsten – totalt 4,8 miljoner över tre år för att studera biomolekylers växelverkan och dynamik.
Se tio-i-topp-listan i Tentakel.
Foto: Reine VindebroOlga Shilkova är postdoktor i Umeå.
Höstens nya postdoktorer är klara.
De flesta vill stanna i Sverige, som ryska Olga Shilkova som forskar på bananflugor i Umeå.
Men från och med i år införs ett återvändarbidrag som ska göra det lättare att komma tillbaka till Sverige för dem som gjort postdok utomlands.
Grattis Lars Kloo, professor i oorganisk kemi vid KTH, som är en av 22 forskare som får forskningsstöd från Energimyndigheten i samarbete med Vetenskapsrådet.
Mer pengar till varje forskare. Och samtidigt fler som får pengar. Det efterlyser regeringen i forskningspropositionen.
Men hur ska det gå till?
Foto: Pamela WernerØystein Fischer är årets Erlander-professor.
Grattis Øystein Fischer, en av världens ledande forskare inom området supraledare, som nyligen installerades som årets Tage Erlanderprofessor vid Chalmers.
32 unga forskare inom naturvetenskap och teknik har fått en fyraårig forskarassistenttjänst från Vetenskapsrådet, av 262 sökande.
En av dem är matematikern Elizabeth Wulcan, just nu postdoktor vid universitetet i Michigan.
110 miljoner kronor har delats ut till forskningsinfrastruktur.
Beviljningsgraden är lägre än förra året, som ett resultat av höstens forskningproposition.
Joachim Oberhammer och hans kollegor får dock pengar för att uppgradera mätutrustning på KTH.
Foto: StockExpertNorden satsar på klimatforskning.
Norden satsar på spetsforskning inom klimat, energi och miljö. Med ett gemensamt program på totalt 480 miljoner kronor under fem år, vill de nordiska länderna uppnå en ledande position på europeisk nivå inom de områdena.
Världens största och mest avancerade partikelaccelerator, LHC, må fortfarande vara trasig, men själva CERN sjuder av aktivitet.
Esa Turunen blir ny direktör för EISCAT från och med den 1 januari 2009, efter Tony van Eyken.
Ett avtal mellan staten och lärosätena ska förena motstridiga önskemål i högskolevärlden. Högskolorna får ökad frihet, samtidigt som finansiären staten behåller kontroll. Den 8 december lämnade autonomiutredningen fram sitt förslag.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.