Tentakel

EMBL bildades 1974

<span class="bldtextfoto">Foto: EMBL Photolab</span>Vid det molekylbiologiska laboratoriet i Heidelberg studerar de unga europeiska forskarna bland annat cellbiologi, biofysik och genuttryck.

EMBLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (European Molecular Biology Laboratory) är ett europeiskt mellanstatligt forskningsinstitut. Det bildades 1974 och har idag 20 medlemsländer, där Sverige företräds av Vetenskapsrådet.
 
EMBL bedriver grundforskning och utbildning inom molekylärbiologi, framför allt
inom cellbiologi och biofysik, utvecklingsbiologi, genexpression, strukturbiologi och
biokemisk instrumentation.
 
Institutet har laboratorier i fem orter (Heidelberg, Hamburg, Grenoble, Hinxton och Monterotono) som fungerar som mötesplats för europeiska molekylärbiologer. Stipendiater
och forskarstuderande får tillgång till vetenskaplig träning, samtidigt som laboratoriet
och filialerna blir centra för teknikutveckling inom forskningsområdet.

Datum: 2008-10-27
Skriv ut