Vetenskapsrådet
"The next 20 years of technology change will be equivalent to the past 100 years."
- Ray Kurzweil
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
November 2008 Nr 8

Åtta nya rådsforskare inom natur och teknik

Den 25 september 2008 beslutade Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap om åtta nya anställningar som forskare.
Vetenskapsrådet rådsforskaranställningar innebär heltidsfinansiering under sex år. Tanken är att ge duktiga forskare ytterligare meritering och öka rekryteringen till forskarbanan. Varje år utlyser Vetenskapsrådet ett tiotal inom naturvetenskap och teknik, för att ge tillräckligt med tid att arbeta vidare inom området och hinna bygga upp en egen forskargrupp.

Här är de åtta som föreslås få var sin rådsforskartjänst:

Jan Conrad, Stockholms universitet – Astropartikelfysik med IceCube.

Yasuhiro Sakamoto, Stockholms universitet – Elektronmikroskopisk avbildning och kemisk analys med atomupplösning inom strukturkemi och nanovetenskap.

Mats Nilsson, Uppsala universitet – Experimentell utveckling av biomedicinska sensorer.

Erik Ekström, Uppsala universitet – Finansiell matematik

Kui Liu, Umeå universitet – Molekylär cellbiologi med inriktning på djurceller.

Alex Evilevitch, Lunds universitet – Nukleinsyrors fysikaliska kemi.

Niclas Jonzén, Lunds universitet – Populations- och samhällsekologiska processer i variabla miljöer.

Luca Brandt, Kungl tekniska högskolan – Teknisk mekanik

Vetenskapsrådet fattar det formella beslutet vid ett senare tillfälle, under förutsättning att respektive värdhögskola åtar sig arbetsgivaransvaret.

Beslut om ytterligare två anställningar (inom Atmosfäriska aerosoler i jordens klimatsystem och Teoretisk fysik med ultrakalla atomer och molekyler, tas den 6 november 2008.

Fotnot: Läs mer om Per Ahlbergöppnas i nytt fönster som varit rådsforskare i fem år.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.