Vetenskapsrådet
"The next 20 years of technology change will be equivalent to the past 100 years."
- Ray Kurzweil
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
November 2008 Nr 8

Nya roller för Vetenskapsrådet

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span> Huvudsekreterare Arne Johansson.

Forskningspropositionen har nu släppts och vi försöker förstå vad den innebär i termer av nya uppgifter för Vetenskapsrådet. Den allmänna inriktningen är en efterlängtad förstärkning av fakultetsmedlen, men Vetenskapsrådets budget kommer också att öka kraftigt under den kommande fyraårsperioden.

Strategisk satsning

Den stora nyheten är satsningen på strategiska områden. Den exakta formen för satsningen anges inte, men man får bilden av att det blir en variant av Linnéstödet, men med begränsning till i förväg angivna forskningsområden. I denna mycket omdiskuterade del av propositionen anges dryga tjugotalet områden där det finns förutsättningar att utveckla excellent forskning med stor nytta för svenskt näringsliv.  

Nya uppgifter

För Vetenskapsrådets del innebär detta nya roller och arbetsuppgifter. Ämnesråden kommer även fortsättningsvis vara elektorsvalda, men styrelsen ska tillsättas på annat sätt och förändringen för styrelsens arbete indikeras av skrivningen på sid 165: "Det är viktigt att forskare som ingår i styrelsen har en bred kunskap om svensk forskning och om samhällets behov av forskningssatsningar. Däremot bör ledamöterna inte primärt företräda olika forskningsområden och ämnesråd."

Ja, även om det inte blev några egentliga organisatoriska förändringar för Vetenskapsrådet i denna proposition så kan vi ändå se fram emot utmaningar att utveckla nya arbetssätt, utvärderingsformer, bidragsformer och rejält utvidgad samverkan med andra finansiärer.

Arne Johansson
Huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknik

Datum: 2008-10-27
Skriv ut
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.