Vetenskapsrådet
"The next 20 years of technology change will be equivalent to the past 100 years."
- Ray Kurzweil
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
November 2008 Nr 8

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Han har jazzat i Afrika

Mats Olofsson är bra på försvar.

RÅDSPROFILEN
Vem är det egentligen som tar beslut om vilka som ska få forskningsmedel från Vetenskapsrådet?
I Tentakels serie Rådsprofilen, får du träffa alla ledamöter i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, NT.
Möt Mats Olofsson.
Vad betyder det för dig att sitta i ämnesrådet?  
– Att jag får vara med och påverka hur den skattefinansierade forskningen skall utformas ser jag som ett häftigt uppdrag. Det är min förhoppning att jag som allmänrepresentant kan ge synpunkter från en annan erfarenhet än den som de mera renodlade akademikerna besitter och att vi tillsammans kan utforma kloka yttranden, till exempel på utredningar som remitteras till Vetenskapsrådet.

Vilken tycker du är den viktigaste forskningspolitiska frågan?
– Att skapa förutsättningar för en "nyfikenhetsdriven" forskning som grund för kunskapssamhällets utveckling, som i sin tur blir basen för innovationer och företagsamhet i Sverige. Jag ser NT-sektorns fortsatta framgångar som helt avgörande för vårt lands möjlighet att bibehålla välfärd och framtidstro.

Jag vill därför också framhålla det kritiska i att vi lyckas göra NT-området mera attraktivt redan i gymnasieskolan, så att rekryteringsbasen för framtida forskare och ingenjörer breddas.

Vad brinner du för?
– Att medverka till att kunskap och nyfikenhet får genomsyra samhällets utveckling. Vi behöver grundforskning och tillämpad forskning i en lagom balans.

Vad arbetar du själv med?
– Jag arbetar som forskningschef i Försvarsmakten och har därmed till uppgift att säkerställa att i första hand behovsmotiverad forskning beställs och levereras. Detta för att skapa grund för nya och förbättrade förmågor till stöd för Försvarsmaktens förändrade uppgifter. Vi beställer forskning och teknikutveckling med stor bredd. Främst inom tekniktunga områden som flyg, sensorer, ledning och undervattensteknik men alltmera fokus läggs numera på mera "humanrelaterade" områden som beslutsfattande, ledarskap, fysiologi och kulturella aspekter.

Jag genomför ingen egen forskning men min bakgrund är som meteorolog, med en forskarutbildning (fil lic) med fokus på atmosfärskemi och atmosfärens transportmekanismer.

Vad vet dina kollegor inte om dig?
– Att jag under tre år som FN- och SIDA-anställd i södra Afrika spelade tradjazz i ett ganska bejublat band som satte fart på benen, på både lokalbefolkning och en multinationell skara av "gästarbetare".

Namn: Mats Olofsson.
Roll i ämnesrådet: Ledamot, allmänrepresentant.
Ålder: 56.
Yrke: Forskningschef i Försvarsmakten. Hybridmodell som är både akademiker och officer (överste i Flygvapnet).
Bostad: Villa på Lidingö.
Familj: Fru och två ungdomar (en dotter i gymnasiet och en idrottstokig son som just flyttat hemifrån).
Intressen: Musik, mest jazz och klassiskt, samt skärgården med egen båt.

Fotnot: Möt tidigare Rådsprofiler:
Billy Fredrikssonlänk till annan webbplats
Kerstin Johannessonlänk till annan webbplats
Johan Håstadlänk till annan webbplats
Ethel Forsberglänk till annan webbplats
Ann-Christin Paullänk till annan webbplats
Svante Björcklänk till annan webbplats
Per Bengtssonlänk till annan webbplats
Yvonne Brandt Anderssonlänk till annan webbplats
Sven Stafströmlänk till annan webbplats
Håkan Wennerströmlänk till annan webbplats
Mats Erikssonlänk till annan webbplats
Eva Olssonlänk till annan webbplats
Elisabeth Sauer-Erikssonlänk till annan webbplats
Mats Vibergöppnas i nytt fönster
Bertil Svenssonöppnas i nytt fönster

Eva Barkeman

Datum: 2008-10-24
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.