Tentakel

Vinnare och förlorare bland lärosätena

<span class="bldtextfoto">Källa: Ett lyft för forskning och innovation</span>Vinnare och förlorare. (Klicka på bilden för en större version!)

Det blir en höjning av fakultetsanslagen med 1,55 miljarder kronor efter fyra år. De extra medlen ska fördelas i konkurrens, beroende på publicering/citering och extern finansiering. Dessutom ska ytterligare tio procent av basanslagen konkurrensutsättas.
De innebär att de bästa universiteten får mer pengar och de sämre mindre på sikt.

I tabellen ovan redovisas hur omfördelningen för 2010 beräknas bli, baserat på medelvärdena för indikatorerna för de tre senast tillgängliga åren.
I denna omfördelning är Karolinska institutet och Lunds universitet de stora vinnarna, medan  Stockholms och Umeå universitet förlorar mest.


Datum: 2008-10-27
Skriv ut