Tentakel

Så fördelas de fem nya miljarderna

Av nivåhöjningen på fem miljarder kronor till svensk grundforskning 2012, läggs den största delen, 2,4 miljarder första året 2009, 1 miljard 2010, en halv miljard 2011 och 1,1 miljard 2012.
 
Så här fördelas de:
Direkta anslag till lärosäten                       1 550 miljoner
Slopad forskningsmoms                              300 miljoner
Strategiska satsningar (teknik, medicin, klimat) 1 800 miljoner
Forskningsråden                                         675 miljoner
Industriforskningsinstitut                              300 miljoner
Infrastruktur                                                150 miljoner
Innovationspaket                                         150 miljoner
ESS                                                          150 miljoner
Regeringens disposition                               25 miljoner

Datum: 2008-10-27
Skriv ut