Tentakel

Här är de strategiska områdena inom teknik

Forskningspropositionen avsätter 1,8 miljarder kronor av de fem miljarderna i nivåhöjningen till strategiska satsningar, inom främst teknik, medicin och klimat. Dessa fördelas i konkurrens till lärosätena som ett permanent tillskott. Här är de strategiska områden som särskilt pekas ut:
 
Teknik
 • Nanovetenskap
 • E-vetenskap
 • Materialvetenskap
 • Produktionsteknik
 • IT och kommunikation
 • Transportforskning
 • Flyg
 • Rymdforskning

 
Klimat

 • Energi
 • Hållbart utnyttjande av naturresurser
 • Effekter på naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald
 • Havsmiljöforskning

 
Medicin

 • Molekylär biovetenskap
 • Stamceller
 • Diabetes
 • Neurovetenskap
 • Epidemiologi
 • Cancer
 • Psykiatri
 • Vårdforskning

Datum: 2008-10-27
Skriv ut