Vetenskapsrådet
"The next 20 years of technology change will be equivalent to the past 100 years."
- Ray Kurzweil
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
November 2008 Nr 8

EIT ska stärka Europas konkurrenskraft

<span class="bldtextfoto">Foto: KTH</span>Peter Gudmundson på KTH planerar för EIT genom nätverk med industrin.

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span>Erna Möller är en av 18 ledamöter i EIT:s styrelse.

<span class="bldtextfoto">Foto: Lunds tekniska högskola</span>Anders Axelsson i Lund hoppas att EIT ska satsa på materialforskning.

EU satsar tre miljarder kronor för att göra Europa bättre på innovationer. Det första steget är en satsning på kunskapscenter – i december blir det klart var och inom vilka teknikområden de ska skapas. I Sverige förbereder sig lärosätena för att få del av kakan.
EITlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, European Institute of Innovation and Technology, ska göra Europa bättre på innovationer och på att kommersialisera forskning. Det första steget blir att skapa två till tre kunskaps- och informationscenter där högre utbildning, forskning och industri ska samarbeta. Var dessa ska ligga, hur mycket pengar de ska få eller vilka ämnesområden det handlar om är dock inte klart.

– På KTH försöker vi förbereda oss, bland annat genom att redan nu bygga nätverk med industrin. Då kan vi snabbt komma in med en ansökan även om vi idag inte säkert vet inom vilka områden det blir. Men bland förslagen finns informations- och kommunikationsteknik, samt klimatförändringar. Vi planerar för bägge spåren, säger Peter Gudmundson som är rektor vid KTH.

Stor autonomi för styrelsen

EU-kommissionen har föreslagit tre områden som kunskapscentren kan byggas kring. Utöver informations- och kommunikationsteknik samt klimatförändringar är förslaget förnybar energi. Beslut om vilka det blir tas dock av organisationens nytillträdda styrelse.

– Styrelsen har stor autonomi att bestämma vilka områden som ska satsas på, och på vilket sätt, säger Erna Möller, verkställande ledamot i Wallenbergstiftelsen och ledamot i EIT:s styrelse.
 

Lund hoppas på materialområdet

– Det vore intressant för Lund tekniska högskolas del om materialområdet kunde prioriteras. Där är vi redan starka och området kan komma att få en mycket stark tillväxt genom en lokalisering av MAX IV och ESS till Lund, säger Anders Axelsson, som är rektor för Lunds tekniska högskola.

Sannolikt får han redan i december veta vilka områden som blir aktuella. Då ska ramarna för kunskapscentren vara klara. Innan dess hålls ett seminarium där styrelsen hämtar in synpunkter från avnämarna. Målet är sedan en utlysning till sommaren 2009.

Stark svensk representation

Två av de 18 ledamöterna i EIT:s styrelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kommer två från Sverige, Erna Möller och universitetskansler Anders Flodström.

– Vi är valda för att kompetensen ska bli bred och täcka både utbildning, forskning och industriell utveckling. Vi representerar inte Sverige, utan Europa. Det viktigaste är att stärka Europas forskning och konkurrenskraft, säger Erna Möller.

Anders Flodström är också en av fyra ledamöter i styrelsens exekutiva kommitté. Ordförande är nederländaren Martin Schuurmans, professor i fysik och tidigare vice vd i Philips Research. Huvudkontoret blir i Budapest.

Fotnot:
EU satsar 308 miljoner euro, närmare tre miljarder kronor på EIT, European Institute of Innovation and Technology, de inledande första fem åren.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.