Tentakel

Minst sex länder deltar i ett ESF-program

European Science Foundation, ESlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterF, är en förening av 77 forskningsorganisationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från 30 europeiska länder.

Syftet med ESF, som bildades 1974, är att främja högklassig forskning på europeisk nivå. Framför allt görs detta genom olika nätverk där man vill få forskare från olika länder att samarbeta, till exempel genom olika Scientific Programmes eller EUROCORES-program.

Ett typiskt ESF-program har deltagare från minst sex länder. I ett genomsnittligt program deltar tolv länder.

ESF är alltså ingen forskningsfinansiär, utan organiserar nätverk och pengar på en internationell nivå genom att bevilja samordningsmedel. Oftast skjuter de olika medlemsländerna själva in forskningsmedel.

Sverige har 6 medlemmar i ESFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Kungliga vetenskapsakademien, Vitterhetsakademien, Vetenskapsrådet, Vinnova, Fas och Formas, där Vetenskapsrådet koordinerar det svenska deltagandet. Sveriges medlemsavgift ligger på cirka 2 miljoner kronor (?) per år.

Huvudkontoret ligger i Strasbourg i Frankrike och har ett 100-tal anställda.

Fotnot: Härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du aktuella internationella utlysningar.


Datum: 2008-10-24
Skriv ut