Vetenskapsrådet
"Vetenskapen har hittills haft till uppgift att skingra förvirring med hjälp av hypoteser."
- Friedrich Nietzsche
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Oktober 2008 Nr 7

Nättidningen Tentakel

Tentakel är en tidning om forskarvärlden, för forskarvärlden.
Nättidningen gavs ut 2005-2011 av Vetenskapsrådet med syfte att lyfta fram aktuell forskning, forskningspolitik och forskningsfinansiering inom natur- och teknikvetenskap-

Ansvarig utgivare:
2005-2010. Arne Johansson, huvudsekreterare i Vetenskapsrådet ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap, professor i mekanik vid KTH. 2005-
2010-2011. Sven Stafström, huvudsekreterare i Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap, professor i beräkningsfysik, Linköpings universitet
Stf ansvarig utgivare: Tomas Nilsson, chef för Kommunikationsavdelningen, Vetenskapsrådet

Redaktör:
Eva Barkeman (2005-2011)
Siv Engelmark (2006, 2011)

I redaktionsrådet
Tomas Andersson, forskningssekreterare Vetenskapsrådet, tekn dr.
David Edvardsson, forskningssekreterare Vetenskapsrådet, fil dr.
Margareta Eliasson, forskningssekreterare Vetenskapsrskådet, fil dr.
Dan Holtstam, forskningssekreterare Vetenskapsrådet, fil dr.
Eva Högström, informatör naturvetenskap och teknikvetenskap
Elisabeth Sjöstedt, forskningssekreterare, Vetenskapsrådet, fil.dr
Sven Stafström, huvudsekreterare Vetenskapsrådet, professor i beräkningsfysik, Linköpings universitet
Martin Testorf, informatör naturvetenskap och teknikvetenskap
Pamela Werner, informatör naturvetenskap och teknikvetenskap

Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.