Tentakel

Förslag om oberoende instans för hantering av forskningsfusk

Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, vill att regeringen inrättar en ny och fristående myndighet som utreder och beslutar i oredlighetsärenden.

Förslagetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som lämnades till regeringen den 15 juni 2007, innebär att vem som helst kan lämna en anmälan till högskolan om misstänkt forskningsfusk. Den fristående instansen kan prova högskolans utredningar.

– Vetenskapsrådet och SUHF är överens om att Sverige måste se över regelverket och organisationen för att hantera misstänkt oredlighet, säger Göran Bexell, ordförande i SUHF som arbetat med förslaget. Det höga förtroendet för forskningen måste bevaras och samtidigt ska de utpekade forskarna ges en snabb och rättssäker prövning.  

Vetenskapsrådet och SUHF föreslog därför att regeringen ska definiera begreppet oredlighet och se till att alla anmälda fall behandlas enligt samma kriterier vid landets högskolor. Högskolorna ska också inrätta oredlighetsnämnder med både vetenskaplig och juridisk kompetens.  

– Vi önskar också att regeringen inrättar en fristående "Oredlighetskommitté" dit de inblandade kan vända sig för att begära en ny prövning, säger Gunnel Gustafsson som företrätt Vetenskapsrådet i diskussionerna.

Oredlighetskommittén ska kunna granska anmälningar som högskolan inte valt att utreda, fall där högskolan friat och anmälaren vill ha en andra bedömning, och fall där högskolan konstaterat missförhållanden men inte vidtagit någon åtgärd. Oredlighetskommittén beslutar däremot inte om påföljder, vilket alltid är högskolans ansvar.


Datum: 2008-09-29
Skriv ut