Vetenskapsrådet
"Vetenskapen har hittills haft till uppgift att skingra förvirring med hjälp av hypoteser."
- Friedrich Nietzsche
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Oktober 2008 Nr 7

Vart tog infrastruktursatsningen vägen?

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span> Huvudsekreterare Arne Johansson.

Regeringen har nyligen lagt fast de ekonomiska ramarna för de kommande årens satsning på forskning. Sverige har höjt ambitionerna att vara en kraftfull aktör inom spetsforskning vid stora internationella och nationella forskningsanläggningar. Det har också funnits en hög grad av konsensus kring dessa ambitioner, och förväntningarna på forskningspropositionen har varit stora.

För lite öronmärkta pengar

Men när nu de ekonomiska ramarna deklarerats, finns inte den tydliga markering som man hade förväntat sig med öronmärkning av stora belopp till forskningsinfrastruktur. I själva verket blir det en ganska rejäl nedskärning av nuvarande nivå om bara de rent öronmärkta medlen tillförs infrastrukturbudgeten.

Nu kanske det ändå finns möjliga lösningar inom den totala ramen och enigheten verkar stor kring ett förverkligande av MAX IV-anläggningen. Man kan bara konstatera att det nu verkar krävas betydligt mer komplicerade lösningar än den enkla öronmärkning av medel i budgetpropositionen som många hoppats på.
 
Ambitionshöjningen i Europa som helhet vad gäller forskningsanläggningar fortsätter och illustreras av de många stora projekten som ingår i den så kallade road mapen för ESFRI.
När forskningspropositionen anländer blir det en viktig uppgift att försöka dra upp riktlinjerna för Sveriges framtida roll inom de berörda fälten.
 

Ser fram emot forskning på CERN

Vi håller också tummarna för att partikelacceleratorn LHC på CERN snart ska komma igång igen efter malören med Helium-läckage, och att vi får se många spännande forskningsresultat från de kommande experimenten där!

Arne Johansson
Huvudsekreterare i ämnesrådet för naturvetenskap och teknik

Datum: 2008-09-29
Skriv ut
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.