Vetenskapsrådet
"Vetenskapen har hittills haft till uppgift att skingra förvirring med hjälp av hypoteser."
- Friedrich Nietzsche
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Oktober 2008 Nr 7

<span class="bldtextfoto">Foto: </span>

Förenkla inte forskningspolitiken!

<span class="bldtextfoto">Foto: Lunds universitet</span>Inget är enkelt. Mats Benner vill se en större balans i forskningspolitiken.

DEBATT
De senaste forskningspolitiska propositionerna har haft några enkla och tydliga mål – starka forskningsmiljöer, kommersialisering, forskningskvalitet. Till dem kan nu sannolikt ytterligare ett fogas, nämligen stärkt självbestämmande för universiteten.

Om det är något som förenar alla dessa mål är det konkurrens. Vi har sannolikt bara sett början på en accelererande utveckling mot tävlan inom forskningspolitiken: mellan forskare, mellan universitet, mellan forskningsområden. Pengar skall fördelas hårdare och i skarpare konkurrens. The winner takes it all.

Inga fribrev

Man kan förstå utvecklingen – den kan ses som en anpassning efter nya spelregler i den globala ekonomin. Den är kanske också villkoret för att forskningen överhuvudtaget skall göra sig gällande i budgetförhandlingar och i politiken överlag. Några ekonomiska fribrev ges inte längre – skall forskningens ekonomiska ramar vidgas krävs också motprestationer, och hur dessa skall formuleras är inte längre ett exklusivt forskarprivilegium.

Den förda politiken mottas också entusiastiskt av många forskare som ser sig som vinnare, medan andra är missnöjda. Men politikerna har lärt sig att hantera forskarmissnöje – kanske så till den grad att man missar att det finns en del att lära sig också av "gnället". Framför allt handlar lärdomarna om att forskningspolitiken riskerar att bli alltför inriktad på några få huvudfrågor, frågor som skymmer sikten för hur forskningssystemet i sin helhet mår och utvecklas.

Forskningspolitisk balans är nyckelordet

En mindre förenklad forskningspolitik borde därför ta fasta på några saker:

  • Sätt gärna upp generella mål och måttstockar för forskningskvalitet, men var samtidigt medveten om forskningens variation. Vissa områden behöver den typ av strukturkapital som Linnestöd och liknande ger, andra fungerar inte på detta sätt.
  • Stöd gärna innovation och nyttiggörande, men med sans. För vissa områden är industrikontakter naturliga och kanske rentav nödvändiga, för andra en ganska onaturlig koppling.
  • En förstärkning av den vetenskapliga kvaliteten ökar medvetenheten om vår omvärld – men skarprättande utvärderingssystem riskerar att skapa stress och hets snarare än goda villkor för banbrytande forskning.
  • En förstärkning av universitetens ledningsnivåer ger rektorerna en mer meningsfull roll att spela – men innebär samtidigt att universiteten riskerar att bli arenor för maktkamp mellan områden och ämnen.

Forskningspolitisk balans är nyckelordet för framtiden. Forskningen lämpar sig särdeles dåligt för patentlösningar.

  • Stöd därför gärna "starka miljöer" men öppna samtidigt för ordentligt stöd till mindre grupper, yngre forskare och solitärer.
  • Undvik att skapa polariseringar mellan olika forskningsområden – det finns många olika sätt att uppnå hög vetenskaplig kvalitet.
  • Stöd kommersialisering men bara där det är tillämpligt och då i former som inte korrumperar den vetenskapliga kvaliteten.
  • Stärk universiteten men undvik att bygga upp auktoritära lokala ledningsstrukturer.

Och sist – skapa en fördjupad dialog mellan forskare och politiker. Forskare måste lära sig att förstå politikens villkor, samtidigt som politiker måste ha tid och tålamod att förstå komplexiteten i forskningen, och gå bortom de förenklade slagorden.

Mats Benner
Docent vid Forskningspolitiska institutet, Lunds universitet

Datum: 2008-09-29
Skriv ut

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.