Tentakel

Dessa sju fick ERC Advanded grant

Här är de sju svenskar som fick ERC Advanced grant inom naturvetenskaps och teknikvetenskap 2008:

Axel Brandenburg, Kungliga Tekniska Högskolan
AstroDyn Astrophysical Dynamos  

Johan Håstad, Kungliga Tekniska Högskolan
ApproxNP Approximation of NP-hard optimization problems

Lars Hultman, Linköpings universitet
FUNMAT Self-Organized Nanostructuring in Functional Thin Film Materials

Anne L'Huillier, Lunds universitet
ALMA Attosecond Control of Light and Matter

Bengt Nordén, Chalmers tekniska högskola AB
SUMO Supramolecular Motive Power PE4

Bjorn Ottersten, Kungliga Tekniska Högskolan
AMIMOS Agile MIMO Systems for Communications, Biomedicine, and Defense

Villy Sundström, Lunds universitet
VISCHEM Visualizing Molecular Change PE4


Datum: 2008-09-29
Skriv ut