Tentakel

Här är de forskningsområden som ingick

I Utvärderingen av svensk forskning inom mikroelektronik, delades forskningen in i följande sex områden:
  • Kiselbaserade komponenter.
  • Höghastighetselektronik.
  • Organisk elektronik.
  • Nanoelektronik.
  • Fotonik.
  • Systemdesign.

Datum: 2008-09-29
Skriv ut