Tentakel

De satt i panelen

Svensk forskning inom mikroelektronik har utvärderats av SSF, Vinnova och Vetenskapsrådet gemensamt.

Ordförande i panelen var Ingemar Lundström, professor i tillämpad fysik vid Linköpings universitet. Han deltog dock inte aktivt i själva utvärderingen.

I övrigt bestod panelen av:
Bob Brodersen, University of California, Berkeley, USA.
Qiuting Huang, ETH, Zurich, Schweiz.
Mikko Paalanen, Helsinki University of Technology, Finland.
Krishna Saraswat, Stanford University, USA.
Clivia Sotomayor Torres, The Catalan Institute of Research and Advanced Studies, Barcelona, Spanien.
Franz Tegude, University of Duisburg-Essen, Tyskland. 
Klaus Petermann, Technical University, Berlin, Germany Duisburg-Essen, Tyskland.


Datum: 2008-09-29
Skriv ut