Vetenskapsrådet
"Vetenskapen har hittills haft till uppgift att skingra förvirring med hjälp av hypoteser."
- Friedrich Nietzsche
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Oktober 2008 Nr 7

Svenskarna kan sin mikroelektronik

<span class="bldtextfoto">Foto: SSF</span>Svensk mikroelektronik håller toppklass, enligt ny utvärdering.

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span>David Edvardsson hoppas rapporten kommer till användning.

Svensk forskning inom mikroelektronik håller en mycket hög internationell nivå, enligt en ny utvärdering.
Men utvärderingspanelen vill bland annat se mer riskkapital, fler kvinnliga forskare och större rörlighet.
Totalt har 111 projektledare med bidrag från Vetenskapsrådet, Vinnova eller Stiftelsen för strategiskt forskning (SSF) utvärderats. Forskningen som bedömts har utförts mellan 2003 och 2007, där man fått bidrag senast 2005.

Forskningsprojekten delades in i 24 grupper inom sex forskningsområdenöppnas i nytt fönster, där det övergripande betyget blev det näst högsta av fem – excellent. Inom varje område fanns dessutom minst något projekt som fick allra högsta betyg – outstanding.

– Det är inte överraskande. Sverige ÄR bra på forskning i mikroelektronik, frågan var HUR bra, säger David Edvardsson på Vetenskapsrådet som varit med och hållit i utvärderingen.
 

Bättre användning

Den internationella panelenöppnas i nytt fönster, med Ingemar Lundström, professor i tillämpad fysik vid Linköpings universitet som ordförande, har tittat på svensk mikroelektronikforskning utifrån dels vetenskaplig kvalitet, dels strategisk relevans. Bedömningen är gjord med hjälp av insamlat material från de 111 projektledarna, samt en hearing i april där panelen fick träffa allihop.

– Vi ville lyfta utvärderingen från individnivå till forskningsmiljönivå. På så vis får man förhoppningsvis en bättre användning av rapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för övergripande strategiska beslut, säger David Edvardsson, som hoppas att arbetet med utvärderingen inte varit förgäves.

Efterlyser bättre samarbete 

Så vad tyckte panelen? Jo, vad gäller programstruktur och strategi rekommenderar de gemensamma utlysningar mellan finansiärerna, med mer tvärvetenskap och mer riskkapital. Vidare efterlyser de utbildning i entreprenörskap för att öka möjligen att generera spin off-företag. De vill gärna se interdisciplinära grupper med både grundforskare och ingenjörer.
 
Forskningsinstitutet Acreolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Norrköping lyfts fram som ett lyckat exempel på samarbete mellan akademi och industri, och nätverket MyFablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ett bra exempel på samordning av forskningsinfrastruktur inom området.

Vad gäller tjänstestrukturen bör andelen kvinnliga forskare öka rejält. Och professorerna bör avlönas till minst 75 procent. Det är ett stort problem att de som idag förväntas finansiera sin egen lön genom externa bidrag, menar panelen. Dessutom skulle en större rörlighet mellan lärosätena öka rekryteringsbasen.

Fotnot: Läs intervjun med Peter Andreksonöppnas i nytt fönster som fick högst betyg i utvärderingen.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.