Vetenskapsrådet
"Vetenskapen har hittills haft till uppgift att skingra förvirring med hjälp av hypoteser."
- Friedrich Nietzsche
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Oktober 2008 Nr 7

<span class="bldtextfoto">Foto: StockExpert</span>Organisering krävs – av både molekyler och arbetssätt.

Deras Linnéstöd kan krympa

<span class="bldtextfoto">Foto: StockExpert</span>Linnécentret Organizing Molecular Matter organiserar molekyler, men måste nu också organisera sig själv.

<span class="bldtextfoto">Foto: Vetenskapsrådet</span>Håkan Wennerström är koordinator för Linnécentret i Lund.

Ett av de Linnéstöd som utdelades 2006 är i farozonen.
Om inte utvärderingspanelens synpunkter åtgärdats före 1 januari 2009, kan Linnéstödet dras ner.
Se alla utlåtanden i Tentakel.
I våras utvärderades de 20 påbörjade Linnéprojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som finansieras av Vetenskapsrådet och Formas med motfinansiering av lärosätena, av en internationell expertpanel.
 
Linnéstödet ges för upp till 10 år, i tre perioder om två, fyra och fyra år, med tre utvärderingstillfällen. Efter de två första utvärderingarna kan den årliga utbetalningen öka eller minska med upp till 20 procent.
 
I denna första utvärdering, som gäller organisation, samarbete och ledarskap i förhållande till högskolans åtagande, rekommenderar panelen att höja bidraget för sju miljöer, sänka det för en miljö och låta övriga tolv ligga kvar på samma nivå i fyra år.
 

Inga höjda bidrag

Eftersom det inte finns ekonomiskt utrymme att höja några bidrag, har Vetenskapsrådets styrelse beslutat att låta alla Linnéstöd ligga kvar på nuvarande nivå. Alla utom ett – till Linnécentret Organizing Molecular Matterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid Lunds universitet.
 
Utvärderingspanelenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ledd av professor Guy Neave, anser att centret tycks "gå i cirklar". Panelen understryker att de enskilda forskarna är mycket kompetenta, men att organisationen följer gamla mönster från tiden före centrets bildande och det är svårt att veta vad som verkligen är Linnécentrets förtjänst.
 

Kan förlängas

2006 fick Organizing Molecular Matter i Lund 7,5 miljoner kronor per år under upp till tio år. Vetenskapsrådet har valt att markera kritiken mot den berörda forskningsmiljön genom att bara förlänga Linnéstödet i ett år, istället för de förväntade fyra. Om panelens synpunkter åtgärdas före den 1 januari 2009 kan dock stödet förlängas.

– Det här ger en signal om att Linnéstödet verkligen är en kvalitetsfaktor. Man måste prestera för att få fortsatt bidrag. Det är viktigt att universiteten tar åt sig kritiken, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling.

Håkan Wennerström är koordinator för Organizing Molecular Matter:
– Det är ju en varning och det är inte roligt. Kritiken framstår som befogad i den mening att vi inte har haft en formellt stark organisation. Vi har koncentrerat oss på att genomföra den forskning vi sa att vi skulle göra, inte på att organisera oss. Men nu arbetar vi med en åtgärdsplan, där vi gör en omorganisation av hur vi arbetar, som vi hoppas att de accepterar, säger han.

 
Fotnot: Se alla utlåtanden i utvärderingen nedan.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.