Vetenskapsrådet
"Vetenskapen har hittills haft till uppgift att skingra förvirring med hjälp av hypoteser."
- Friedrich Nietzsche
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Oktober 2008 Nr 7
Foto: StockExpertOrganisering krävs – av både molekyler och arbetssätt.
Ett av de Linnéstöd som utdelades 2006 är i farozonen.
Om inte utvärderingspanelens synpunkter åtgärdats före 1 januari 2009, kan Linnéstödet dras ner.
Se alla utlåtanden i Tentakel.
Sju svenska forskare inom naturvetenskap och teknik har fått ERC Advanced grant.
– Det är ett bra utfall. Sverige tjänar på att vara med i EU. Vi får tillbaka mer än vi betalar, konstaterar Anna Sjöström Douagi på Vetenskapsrådet.
Grattis Johan Håstad,
matematiker vid KTH som är en av sju svenskar som får ERC Advanced grant inom naturvetenskap och teknik.
Foto: Eva BarkemanAnna Ekberg forskar i Abisko.
Anna Ekberg viftar undan några myggor. Trots att hon befinner sig mitt i mygglandet Abisko får hon inte använda myggmedel eftersom medlet skulle påverka forskningen. Lundaforskaren och hennes kollegor studerar nämligen flödet av lättflyktiga kolväten – i jakten på klimatförändringar.
Svensk forskning inom mikroelektronik håller en mycket hög internationell nivå, enligt en ny utvärdering.
Men utvärderingspanelen vill bland annat se mer riskkapital, fler kvinnliga forskare och större rörlighet.
Fotonik har ingenting med fotografering att göra, om nu någon trodde det.
– Fotonik är ett lite luddigt samlingsbegrepp, motsvarande elektronik, men där informationen bärs av ljuspartiklar istället för elektroner, säger Peter Andrekson.
Foto: StockExpertIngen dömer i frågor om forskningsfusk.
Just nu ligger frågorna om forskningsfusk i limbo. Vetenskapsrådets expertgrupp för oredlighetsfrågor har lagts ner. Och regeringens förslag till ny oberoende instans för att utreda forskningsfusk kommer först i forskningspropositionen.
I vanliga kohagar finns några av naturens allra snabbaste organismer.
Svampen Pilobolus kleinii växer på dynghögar. För att föröka sig skjuter den iväg sina sporer i 90 km/h. Se filmen i Tentakel.
Per Eriksson, generaldirektör för VINNOVA, har nominerats som rektor för Lunds universitet, efter Göran Bexell vars förordnande går ut vid årsskiftet.
Foto: IBMBo Kågström och Akka.
Svenska Akka är Europas mest kraftfulla akademiska superdator. Den är också en av de energieffektivaste i världen och finns installerad vid beräkningscentret HPC2N vid Umeå universitet.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.