Vetenskapsrådet
"Ibland tror jag att det säkraste beviset för att intelligenta varelser existerar någonstans i universum är att ingen av dem försökt kontakta oss."
- Kalle & Hobbe
Det här är tidningen Tentakels arkiverade webbsidor. Tidningen lades ned 2011.
Juli 2008 Nr 6

"Slå inte samman finansiärerna"

Bevara grunden i nuvarande organisation för forskningsfinansiering. Det tycker Vetenskapsrådet i sitt remissvar på Madelene Sandströms utredning.
Bevara grunden i nuvarande organisation för forskningsfinansiering, och tillsätt en ny beredning för forskningssamordning. Det tycker Vetenskapsrådet i sitt remissvar på Madelene Sandströms utredning Forskningsfinansiering – kvalitet och relevans.

Vetenskapsrådet håller med utredningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om att det finns en hel del problem som bör lösas snarast. Men den enskilt största förändring som föreslås, att inrätta en enda myndighet för forskning och innovation, saknar solida underlag och konsekvensanalyser, anser Vetenskapsrådet som därmed säger nej till huvudförlaget att inrätta en ny Forsknings- och innovationsmyndighet.

Ämnesråd för hälsoforskning

En viss omfördelning av ansvaret för finansiering av svensk forskning och innovation skulle dock kunna göras. Vetenskapsrådet föreslår att Ämnesrådet för medicin ges ett utökat ansvarsområde och blir "Ämnesrådet för hälsoforskning". Förslaget innefattar även att Vetenskapsrådet tar över ansvaret för infrastruktur och logistiskt stöd till polarforskning.

Forskningsråden Formas och Vinnova förslås finnas kvar i nuvarande former.  

Ny beredning

Vetenskapsrådet efterlyser dessutom bland annat en ny beredning inom regeringskansliet med tydligt ansvar för forskningssamordning mellan olika politikområden, för att stärka Sveriges roll internationellt.

Rådet vill också att regeringen inrättar en ny utvärderingsmyndighet där ansvaret för uppföljning och utvärdering av den forskning som finansierats bör vara tydligt skild från de forskningsfinansierande myndigheterna.
 

Fotnot: Läs hela remissvaret härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommentarer

Kommentarsfunktionen är avstängd.
Välkommen tillbaka med dina kommentarer i den nya webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet som lanserades 2012.
Ansvarig utgivare: Tomas Nilsson. Redaktör: Eva Barkeman.
Allt material på www.tentakel.vr.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna artiklar men ange alltid källa.